удобно

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

〔副〕

  1. удо́бный①解的副词.
  2. (无,用作谓)(相当)方便. Вам ~ бу́дет тут занима́ться. 您在这里读书很方便。
  3. (无,用作谓)合适,适宜,方便. ~ ли вам занима́ться с десяти́ часо́в?您从十点钟开始学习合适吗?
  4. (无,用作谓)恰当,得体. ~ ли э́то сказа́ть?说这样的话恰当吗?