unangenehm

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

德語[编辑]

词源[编辑]

un- + angenehm

發音[编辑]

形容詞

原级 比较级 最高级
unangenehm unangenehmer am unangenehmsten
  1. 令人不快的,讨厌
  2. 不便的,有困难
unangenehm 的变格
原形
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist unangenehm sie ist unangenehm es ist unangenehm sie sind unangenehm
强变化
(无冠词示性)
主格 unangenehmer unangenehme unangenehmes unangenehme
属格 unangenehmen unangenehmer unangenehmen unangenehmer
与格 unangenehmem unangenehmer unangenehmem unangenehmen
宾格 unangenehmen unangenehme unangenehmes unangenehme
弱变化
(与定冠词)
主格 der unangenehme die unangenehme das unangenehme die unangenehmen
属格 des unangenehmen der unangenehmen des unangenehmen der unangenehmen
与格 dem unangenehmen der unangenehmen des unangenehmen den unangenehmen
宾格 den unangenehmen die unangenehme das unangenehme die unangenehmen
混合变化
(与einkein等)
主格 ein unangenehmer eine unangenehme ein unangenehmes (keine) unangenehmen
属格 eines unangenehmen einer unangenehmen eines unangenehmen (keiner) unangenehmen
与格 einem unangenehmen einer unangenehmen einem unangenehmen (keinen) unangenehmen
宾格 einen unangenehmen eine unangenehme ein unangenehmes (keine) unangenehmen
比较级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist unangenehmer sie ist unangenehmer es ist unangenehmer sie sind unangenehmer
强变化
(无冠词示性)
主格 unangenehmerer unangenehmere unangenehmeres unangenehmere
属格 unangenehmerer unangenehmere unangenehmeres unangenehmere
与格 unangenehmerem unangenehmerer unangenehmerem unangenehmeren
宾格 unangenehmeren unangenehmere unangenehmeres unangenehmere
弱变化
(与定冠词)
主格 der unangenehmere die unangenehmere das unangenehmere die unangenehmeren
属格 des unangenehmeren der unangenehmeren des unangenehmeren der unangenehmeren
与格 dem unangenehmeren der unangenehmeren dem unangenehmeren den unangenehmeren
宾格 den unangenehmeren die unangenehmere das unangenehmere die unangenehmeren
混合变化
(与einkein等)
主格 ein unangenehmerer eine unangenehmere ein unangenehmeres (keine) unangenehmeren
属格 eines unangenehmeren einer unangenehmeren eines unangenehmeren (keiner) unangenehmeren
与格 einem unangenehmeren einer unangenehmeren einem unangenehmeren (keinen) unangenehmeren
宾格 einen unangenehmeren eine unangenehmere ein unangenehmeres (keine) unangenehmeren
最高级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist am unangenehmsten sie ist am unangenehmsten es ist am unangenehmsten sie sind am unangenehmsten
强变化
(无冠词示性)
主格 unangenehmster unangenehmste unangenehmstes unangenehmste
属格 unangenehmsten unangenehmster unangenehmsten unangenehmster
与格 unangenehmstem unangenehmster unangenehmstem unangenehmsten
宾格 unangenehmsten unangenehmste unangenehmstes unangenehmste
弱变化
(与定冠词)
主格 der unangenehmste die unangenehmste das unangenehmste die unangenehmsten
属格 des unangenehmsten der unangenehmsten des unangenehmsten der unangenehmsten
与格 dem unangenehmsten der unangenehmsten dem unangenehmsten den unangenehmsten
宾格 den unangenehmsten die unangenehmste das unangenehmste die unangenehmsten
混合变化
(与einkein等)
主格 ein unangenehmster eine unangenehmste ein unangenehmstes (keine) unangenehmsten
属格 eines unangenehmsten einer unangenehmsten eines unangenehmsten (keiner) unangenehmsten
与格 einem unangenehmsten einer unangenehmsten einem unangenehmsten (keinen) unangenehmsten
宾格 einen unangenehmsten eine unangenehmste ein unangenehmstes (keine) unangenehmsten

副詞

  1. 令人不快的,讨厌
  2. 不便的,有困难