kaza

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索
參見:kazākażąказа кажа

豪薩語[编辑]

詞源[编辑]

可能借自卡努里語 kájì (珍珠鸡)

名詞[编辑]

kā̀zā f (複數 kā̀jī,所有形 kā̀zar̃)

 1. 母雞

參考資料[编辑]

參見[编辑]

拉蒂諾語[编辑]

詞源[编辑]

源自拉丁語 casa (小屋)

名詞[编辑]

kaza f (希伯來文 קאזה)

 1. 房屋

拉脫維亞語[编辑]

拉脫維亞語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 lv
Kaza

詞源[编辑]

可能借自俄語 коза́ (kozá)(“公山羊”和“母山羊”非同源:āziskaza),不像其他波羅的語族語言(立陶宛語 ožỹs, ožkà; 古普魯士語 wosux ([vōzuks]), wosee ([vōzē])),可能對比早期的*āze (留存於地名Āzes)。[1]

發音[编辑]

文檔

名詞[编辑]

kaza f (第4變格)

 1. 山羊 Capra aegagrus hircus
  mājas kazas山羊
  kalnu kazas山地山羊
  kazu vilna山羊
  kazas bārda山羊
 2. 母山羊
  kazu piens山羊
  kazu siers山羊奶酪
  slaukt kazu山羊擠奶
 3. 〉 難以控制的,輕率的女子

變格[编辑]

參見[编辑]

參考資料[编辑]

 1. Karulis, Konstantīns (1992), “kaza”, Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca [拉脫維亞語語源詞典] (拉脫維亞語), Rīga: AVOTS, ISBN 9984-700-12-7

塞爾維亞-克羅地亞語[编辑]

動詞[编辑]

kaza

 1. kazati 的第二/第三人稱單數不定過去式

斯瓦希里語[编辑]

動詞[编辑]

-kaza (不定式 kukaza)

 1. -kaa的使役態: 維持
 2. 勒緊

變位[编辑]

-kaza 的變位
不定形 簡單定形
形式 肯定 否定 肯定形 單數 複數
不定式 kukaza kutokaza 命令式 kaza kazeni
習慣式 hukaza
複合定形
極性 人稱 人稱 / 類別 類別
第一 第二 第三 / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
單 / 1 複 / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
過去式
肯定 nilikaza
nalikaza
tulikaza
twalikaza
ulikaza
walikaza
mlikaza
mwalikaza
alikaza walikaza ulikaza ilikaza lilikaza yalikaza kilikaza vilikaza ilikaza zilikaza ulikaza kulikaza palikaza mulikaza
否定 sikukaza hatukukaza hukukaza hamkukaza hakukaza hawakukaza haukukaza haikukaza halikukaza hayakukaza hakikukaza havikukaza haikukaza hazikukaza haukukaza hakukukaza hapakukaza hamukukaza
現在時
肯定 ninakaza
nakaza
tunakaza unakaza mnakaza anakaza wanakaza unakaza inakaza linakaza yanakaza kinakaza vinakaza inakaza zinakaza unakaza kunakaza panakaza munakaza
否定 sikazi hatukazi hukazi hamkazi hakazi hawakazi haukazi haikazi halikazi hayakazi hakikazi havikazi haikazi hazikazi haukazi hakukazi hapakazi hamukazi
將來時
肯定 nitakaza tutakaza utakaza mtakaza atakaza watakaza utakaza itakaza litakaza yatakaza kitakaza vitakaza itakaza zitakaza utakaza kutakaza patakaza mutakaza
否定 sitakaza hatutakaza hutakaza hamtakaza hatakaza hawatakaza hautakaza haitakaza halitakaza hayatakaza hakitakaza havitakaza haitakaza hazitakaza hautakaza hakutakaza hapatakaza hamutakaza
虛擬式
肯定 nikaze tukaze ukaze mkaze akaze wakaze ukaze ikaze likaze yakaze kikaze vikaze ikaze zikaze ukaze kukaze pakaze mukaze
否定 nisikaze tusikaze usikaze msikaze asikaze wasikaze usikaze isikaze lisikaze yasikaze kisikaze visikaze isikaze zisikaze usikaze kusikaze pasikaze musikaze
現在條件式
肯定 ningekaza tungekaza ungekaza mngekaza angekaza wangekaza ungekaza ingekaza lingekaza yangekaza kingekaza vingekaza ingekaza zingekaza ungekaza kungekaza pangekaza mungekaza
否定 nisingekaza
singekaza
tusingekaza
hatungekaza
usingekaza
hungekaza
msingekaza
hamngekaza
asingekaza
hangekaza
wasingekaza
hawangekaza
usingekaza
haungekaza
isingekaza
haingekaza
lisingekaza
halingekaza
yasingekaza
hayangekaza
kisingekaza
hakingekaza
visingekaza
havingekaza
isingekaza
haingekaza
zisingekaza
hazingekaza
usingekaza
haungekaza
kusingekaza
hakungekaza
pasingekaza
hapangekaza
musingekaza
hamungekaza
過去條件式
肯定 ningalikaza tungalikaza ungalikaza mngalikaza angalikaza wangalikaza ungalikaza ingalikaza lingalikaza yangalikaza kingalikaza vingalikaza ingalikaza zingalikaza ungalikaza kungalikaza pangalikaza mungalikaza
否定 nisingalikaza
singalikaza
tusingalikaza
hatungalikaza
usingalikaza
hungalikaza
msingalikaza
hamngalikaza
asingalikaza
hangalikaza
wasingalikaza
hawangalikaza
usingalikaza
haungalikaza
isingalikaza
haingalikaza
lisingalikaza
halingalikaza
yasingalikaza
hayangalikaza
kisingalikaza
hakingalikaza
visingalikaza
havingalikaza
isingalikaza
haingalikaza
zisingalikaza
hazingalikaza
usingalikaza
haungalikaza
kusingalikaza
hakungalikaza
pasingalikaza
hapangalikaza
musingalikaza
hamungalikaza
反實條件式
肯定 ningelikaza tungelikaza ungelikaza mngelikaza angelikaza wangelikaza ungelikaza ingelikaza lingelikaza yangelikaza kingelikaza vingelikaza ingelikaza zingelikaza ungelikaza kungelikaza pangelikaza mungelikaza
真理/格言
肯定 nakaza twakaza wakaza mwakaza akaza wakaza wakaza yakaza lakaza yakaza chakaza vyakaza yakaza zakaza wakaza kwakaza pakaza mwakaza
完成時
肯定 nimekaza tumekaza umekaza mmekaza amekaza wamekaza umekaza imekaza limekaza yamekaza kimekaza vimekaza imekaza zimekaza umekaza kumekaza pamekaza mumekaza
“已經”
肯定 nimeshakaza tumeshakaza umeshakaza mmeshakaza ameshakaza wameshakaza umeshakaza imeshakaza limeshakaza yameshakaza kimeshakaza vimeshakaza imeshakaza zimeshakaza umeshakaza kumeshakaza pameshakaza mumeshakaza
“仍未”
否定 sijakaza hatujakaza hujakaza hamjakaza hajakaza hawajakaza haujakaza haijakaza halijakaza hayajakaza hakijakaza havijakaza haijakaza hazijakaza haujakaza hakujakaza hapajakaza hamujakaza
“如果”
肯定 nikikaza tukikaza ukikaza mkikaza akikaza wakikaza ukikaza ikikaza likikaza yakikaza kikikaza vikikaza ikikaza zikikaza ukikaza kukikaza pakikaza mukikaza
“如果不”
否定 nisipokaza tusipokaza usipokaza msipokaza asipokaza wasipokaza usipokaza isipokaza lisipokaza yasipokaza kisipokaza visipokaza isipokaza zisipokaza usipokaza kusipokaza pasipokaza musipokaza
持續式
肯定 nikakaza tukakaza ukakaza mkakaza akakaza wakakaza ukakaza ikakaza likakaza yakakaza kikakaza vikakaza ikakaza zikakaza ukakaza kukakaza pakakaza mukakaza
相關形式
過去
1s/2s/3s/c1 niliyekaza
naliyekaza
tuliyekaza
twaliyekaza
uliyekaza
waliyekaza
mliyekaza
mwaliyekaza
aliyekaza waliyekaza uliyekaza iliyekaza liliyekaza yaliyekaza kiliyekaza viliyekaza iliyekaza ziliyekaza uliyekaza kuliyekaza paliyekaza muliyekaza
*p/2/3/11/14 niliokaza
naliokaza
tuliokaza
twaliokaza
uliokaza
waliokaza
mliokaza
mwaliokaza
aliokaza waliokaza uliokaza iliokaza liliokaza yaliokaza kiliokaza viliokaza iliokaza ziliokaza uliokaza kuliokaza paliokaza muliokaza
c4/c6/c9 niliyokaza
naliyokaza
tuliyokaza
twaliyokaza
uliyokaza
waliyokaza
mliyokaza
mwaliyokaza
aliyokaza waliyokaza uliyokaza iliyokaza liliyokaza yaliyokaza kiliyokaza viliyokaza iliyokaza ziliyokaza uliyokaza kuliyokaza paliyokaza muliyokaza
c5 nililokaza
nalilokaza
tulilokaza
twalilokaza
ulilokaza
walilokaza
mlilokaza
mwalilokaza
alilokaza walilokaza ulilokaza ililokaza lililokaza yalilokaza kililokaza vililokaza ililokaza zililokaza ulilokaza kulilokaza palilokaza mulilokaza
c7 nilichokaza
nalichokaza
tulichokaza
twalichokaza
ulichokaza
walichokaza
mlichokaza
mwalichokaza
alichokaza walichokaza ulichokaza ilichokaza lilichokaza yalichokaza kilichokaza vilichokaza ilichokaza zilichokaza ulichokaza kulichokaza palichokaza mulichokaza
c8 nilivyokaza
nalivyokaza
tulivyokaza
twalivyokaza
ulivyokaza
walivyokaza
mlivyokaza
mwalivyokaza
alivyokaza walivyokaza ulivyokaza ilivyokaza lilivyokaza yalivyokaza kilivyokaza vilivyokaza ilivyokaza zilivyokaza ulivyokaza kulivyokaza palivyokaza mulivyokaza
c10 nilizokaza
nalizokaza
tulizokaza
twalizokaza
ulizokaza
walizokaza
mlizokaza
mwalizokaza
alizokaza walizokaza ulizokaza ilizokaza lilizokaza yalizokaza kilizokaza vilizokaza ilizokaza zilizokaza ulizokaza kulizokaza palizokaza mulizokaza
c15 nilikokaza
nalikokaza
tulikokaza
twalikokaza
ulikokaza
walikokaza
mlikokaza
mwalikokaza
alikokaza walikokaza ulikokaza ilikokaza lilikokaza yalikokaza kilikokaza vilikokaza ilikokaza zilikokaza ulikokaza kulikokaza palikokaza mulikokaza
c16 nilipokaza
nalipokaza
tulipokaza
twalipokaza
ulipokaza
walipokaza
mlipokaza
mwalipokaza
alipokaza walipokaza ulipokaza ilipokaza lilipokaza yalipokaza kilipokaza vilipokaza ilipokaza zilipokaza ulipokaza kulipokaza palipokaza mulipokaza
c17 nilimokaza
nalimokaza
tulimokaza
twalimokaza
ulimokaza
walimokaza
mlimokaza
mwalimokaza
alimokaza walimokaza ulimokaza ilimokaza lilimokaza yalimokaza kilimokaza vilimokaza ilimokaza zilimokaza ulimokaza kulimokaza palimokaza mulimokaza
現在
1s/2s/3s/c1 ninayekaza
nayekaza
tunayekaza unayekaza mnayekaza anayekaza wanayekaza unayekaza inayekaza linayekaza yanayekaza kinayekaza vinayekaza inayekaza zinayekaza unayekaza kunayekaza panayekaza munayekaza
*p/2/3/11/14 ninaokaza
naokaza
tunaokaza unaokaza mnaokaza anaokaza wanaokaza unaokaza inaokaza linaokaza yanaokaza kinaokaza vinaokaza inaokaza zinaokaza unaokaza kunaokaza panaokaza munaokaza
c4/c6/c9 ninayokaza
nayokaza
tunayokaza unayokaza mnayokaza anayokaza wanayokaza unayokaza inayokaza linayokaza yanayokaza kinayokaza vinayokaza inayokaza zinayokaza unayokaza kunayokaza panayokaza munayokaza
c5 ninalokaza
nalokaza
tunalokaza unalokaza mnalokaza analokaza wanalokaza unalokaza inalokaza linalokaza yanalokaza kinalokaza vinalokaza inalokaza zinalokaza unalokaza kunalokaza panalokaza munalokaza
c7 ninachokaza
nachokaza
tunachokaza unachokaza mnachokaza anachokaza wanachokaza unachokaza inachokaza linachokaza yanachokaza kinachokaza vinachokaza inachokaza zinachokaza unachokaza kunachokaza panachokaza munachokaza
c8 ninavyokaza
navyokaza
tunavyokaza unavyokaza mnavyokaza anavyokaza wanavyokaza unavyokaza inavyokaza linavyokaza yanavyokaza kinavyokaza vinavyokaza inavyokaza zinavyokaza unavyokaza kunavyokaza panavyokaza munavyokaza
c10 ninazokaza
nazokaza
tunazokaza unazokaza mnazokaza anazokaza wanazokaza unazokaza inazokaza linazokaza yanazokaza kinazokaza vinazokaza inazokaza zinazokaza unazokaza kunazokaza panazokaza munazokaza
c15 ninakokaza
nakokaza
tunakokaza unakokaza mnakokaza anakokaza wanakokaza unakokaza inakokaza linakokaza yanakokaza kinakokaza vinakokaza inakokaza zinakokaza unakokaza kunakokaza panakokaza munakokaza
c16 ninapokaza
napokaza
tunapokaza unapokaza mnapokaza anapokaza wanapokaza unapokaza inapokaza linapokaza yanapokaza kinapokaza vinapokaza inapokaza zinapokaza unapokaza kunapokaza panapokaza munapokaza
c17 ninamokaza
namokaza
tunamokaza unamokaza mnamokaza anamokaza wanamokaza unamokaza inamokaza linamokaza yanamokaza kinamokaza vinamokaza inamokaza zinamokaza unamokaza kunamokaza panamokaza munamokaza
將來
1s/2s/3s/c1 nitakayekaza tutakayekaza utakayekaza mtakayekaza atakayekaza watakayekaza utakayekaza itakayekaza litakayekaza yatakayekaza kitakayekaza vitakayekaza itakayekaza zitakayekaza utakayekaza kutakayekaza patakayekaza mutakayekaza
*p/2/3/11/14 nitakaokaza tutakaokaza utakaokaza mtakaokaza atakaokaza watakaokaza utakaokaza itakaokaza litakaokaza yatakaokaza kitakaokaza vitakaokaza itakaokaza zitakaokaza utakaokaza kutakaokaza patakaokaza mutakaokaza
c4/c6/c9 nitakayokaza tutakayokaza utakayokaza mtakayokaza atakayokaza watakayokaza utakayokaza itakayokaza litakayokaza yatakayokaza kitakayokaza vitakayokaza itakayokaza zitakayokaza utakayokaza kutakayokaza patakayokaza mutakayokaza
c5 nitakalokaza tutakalokaza utakalokaza mtakalokaza atakalokaza watakalokaza utakalokaza itakalokaza litakalokaza yatakalokaza kitakalokaza vitakalokaza itakalokaza zitakalokaza utakalokaza kutakalokaza patakalokaza mutakalokaza
c7 nitakachokaza tutakachokaza utakachokaza mtakachokaza atakachokaza watakachokaza utakachokaza itakachokaza litakachokaza yatakachokaza kitakachokaza vitakachokaza itakachokaza zitakachokaza utakachokaza kutakachokaza patakachokaza mutakachokaza
c8 nitakavyokaza tutakavyokaza utakavyokaza mtakavyokaza atakavyokaza watakavyokaza utakavyokaza itakavyokaza litakavyokaza yatakavyokaza kitakavyokaza vitakavyokaza itakavyokaza zitakavyokaza utakavyokaza kutakavyokaza patakavyokaza mutakavyokaza
c10 nitakazokaza tutakazokaza utakazokaza mtakazokaza atakazokaza watakazokaza utakazokaza itakazokaza litakazokaza yatakazokaza kitakazokaza vitakazokaza itakazokaza zitakazokaza utakazokaza kutakazokaza patakazokaza mutakazokaza
c15 nitakakokaza tutakakokaza utakakokaza mtakakokaza atakakokaza watakakokaza utakakokaza itakakokaza litakakokaza yatakakokaza kitakakokaza vitakakokaza itakakokaza zitakakokaza utakakokaza kutakakokaza patakakokaza mutakakokaza
c16 nitakapokaza tutakapokaza utakapokaza mtakapokaza atakapokaza watakapokaza utakapokaza itakapokaza litakapokaza yatakapokaza kitakapokaza vitakapokaza itakapokaza zitakapokaza utakapokaza kutakapokaza patakapokaza mutakapokaza
c17 nitakamokaza tutakamokaza utakamokaza mtakamokaza atakamokaza watakamokaza utakamokaza itakamokaza litakamokaza yatakamokaza kitakamokaza vitakamokaza itakamokaza zitakamokaza utakamokaza kutakamokaza patakamokaza mutakamokaza
總體肯定
1s/2s/3s/c1 nikazaye tukazaye ukazaye mkazaye akazaye wakazaye ukazaye ikazaye likazaye yakazaye kikazaye vikazaye ikazaye zikazaye ukazaye kukazaye pakazaye mukazaye
*p/2/3/11/14 nikazao tukazao ukazao mkazao akazao wakazao ukazao ikazao likazao yakazao kikazao vikazao ikazao zikazao ukazao kukazao pakazao mukazao
c4/c6/c9 nikazayo tukazayo ukazayo mkazayo akazayo wakazayo ukazayo ikazayo likazayo yakazayo kikazayo vikazayo ikazayo zikazayo ukazayo kukazayo pakazayo mukazayo
c5 nikazalo tukazalo ukazalo mkazalo akazalo wakazalo ukazalo ikazalo likazalo yakazalo kikazalo vikazalo ikazalo zikazalo ukazalo kukazalo pakazalo mukazalo
c7 nikazacho tukazacho ukazacho mkazacho akazacho wakazacho ukazacho ikazacho likazacho yakazacho kikazacho vikazacho ikazacho zikazacho ukazacho kukazacho pakazacho mukazacho
c8 nikazavyo tukazavyo ukazavyo mkazavyo akazavyo wakazavyo ukazavyo ikazavyo likazavyo yakazavyo kikazavyo vikazavyo ikazavyo zikazavyo ukazavyo kukazavyo pakazavyo mukazavyo
c10 nikazazo tukazazo ukazazo mkazazo akazazo wakazazo ukazazo ikazazo likazazo yakazazo kikazazo vikazazo ikazazo zikazazo ukazazo kukazazo pakazazo mukazazo
c15 nikazako tukazako ukazako mkazako akazako wakazako ukazako ikazako likazako yakazako kikazako vikazako ikazako zikazako ukazako kukazako pakazako mukazako
c16 nikazapo tukazapo ukazapo mkazapo akazapo wakazapo ukazapo ikazapo likazapo yakazapo kikazapo vikazapo ikazapo zikazapo ukazapo kukazapo pakazapo mukazapo
c17 nikazamo tukazamo ukazamo mkazamo akazamo wakazamo ukazamo ikazamo likazamo yakazamo kikazamo vikazamo ikazamo zikazamo ukazamo kukazamo pakazamo mukazamo
總體否定
1s/2s/3s/c1 nisiyekaza tusiyekaza usiyekaza msiyekaza asiyekaza wasiyekaza usiyekaza isiyekaza lisiyekaza yasiyekaza kisiyekaza visiyekaza isiyekaza zisiyekaza usiyekaza kusiyekaza pasiyekaza musiyekaza
*p/2/3/11/14 nisiokaza tusiokaza usiokaza msiokaza asiokaza wasiokaza usiokaza isiokaza lisiokaza yasiokaza kisiokaza visiokaza isiokaza zisiokaza usiokaza kusiokaza pasiokaza musiokaza
c4/c6/c9 nisiyokaza tusiyokaza usiyokaza msiyokaza asiyokaza wasiyokaza usiyokaza isiyokaza lisiyokaza yasiyokaza kisiyokaza visiyokaza isiyokaza zisiyokaza usiyokaza kusiyokaza pasiyokaza musiyokaza
c5 nisilokaza tusilokaza usilokaza msilokaza asilokaza wasilokaza usilokaza isilokaza lisilokaza yasilokaza kisilokaza visilokaza isilokaza zisilokaza usilokaza kusilokaza pasilokaza musilokaza
c7 nisichokaza tusichokaza usichokaza msichokaza asichokaza wasichokaza usichokaza isichokaza lisichokaza yasichokaza kisichokaza visichokaza isichokaza zisichokaza usichokaza kusichokaza pasichokaza musichokaza
c8 nisivyokaza tusivyokaza usivyokaza msivyokaza asivyokaza wasivyokaza usivyokaza isivyokaza lisivyokaza yasivyokaza kisivyokaza visivyokaza isivyokaza zisivyokaza usivyokaza kusivyokaza pasivyokaza musivyokaza
c10 nisizokaza tusizokaza usizokaza msizokaza asizokaza wasizokaza usizokaza isizokaza lisizokaza yasizokaza kisizokaza visizokaza isizokaza zisizokaza usizokaza kusizokaza pasizokaza musizokaza
c15 nisikokaza tusikokaza usikokaza msikokaza asikokaza wasikokaza usikokaza isikokaza lisikokaza yasikokaza kisikokaza visikokaza isikokaza zisikokaza usikokaza kusikokaza pasikokaza musikokaza
c16 nisipokaza tusipokaza usipokaza msipokaza asipokaza wasipokaza usipokaza isipokaza lisipokaza yasipokaza kisipokaza visipokaza isipokaza zisipokaza usipokaza kusipokaza pasipokaza musipokaza
c17 nisimokaza tusimokaza usimokaza msimokaza asimokaza wasimokaza usimokaza isimokaza lisimokaza yasimokaza kisimokaza visimokaza isimokaza zisimokaza usimokaza kusimokaza pasimokaza musimokaza
賓語一致的形式
不定式 習慣式
1s kunikaza hunikaza
2s/2p/15/17 kukukaza
kukukazeni
hukukaza
hukukazeni
3s kumkaza humkaza
1p kutukaza hutukaza
2p/3p/c2 kuwakaza
kuwakazeni
huwakaza
huwakazeni
反身 kujikaza hujikaza
c3/c11/c14 kuukaza huukaza
c4/c9 kuikaza huikaza
c5 kulikaza hulikaza
c6 kuyakaza huyakaza
c7 kukikaza hukikaza
c8 kuvikaza huvikaza
c10 kuzikaza huzikaza
c16 kupakaza hupakaza
c18 kumukaza humukaza
肯定過去式
1s nilinikaza
nalinikaza
tulinikaza
twalinikaza
ulinikaza
walinikaza
mlinikaza
mwalinikaza
alinikaza walinikaza ulinikaza ilinikaza lilinikaza yalinikaza kilinikaza vilinikaza ilinikaza zilinikaza ulinikaza kulinikaza palinikaza mulinikaza
2s/2p/15/17 nilikukaza
nilikukazeni
nalikukaza
nalikukazeni
tulikukaza
tulikukazeni
twalikukaza
twalikukazeni
ulikukaza
ulikukazeni
walikukaza
walikukazeni
mlikukaza
mlikukazeni
mwalikukaza
mwalikukazeni
alikukaza
alikukazeni
walikukaza
walikukazeni
ulikukaza
ulikukazeni
ilikukaza
ilikukazeni
lilikukaza
lilikukazeni
yalikukaza
yalikukazeni
kilikukaza
kilikukazeni
vilikukaza
vilikukazeni
ilikukaza
ilikukazeni
zilikukaza
zilikukazeni
ulikukaza
ulikukazeni
kulikukaza
kulikukazeni
palikukaza
palikukazeni
mulikukaza
mulikukazeni
3s nilimkaza
nalimkaza
tulimkaza
twalimkaza
ulimkaza
walimkaza
mlimkaza
mwalimkaza
alimkaza walimkaza ulimkaza ilimkaza lilimkaza yalimkaza kilimkaza vilimkaza ilimkaza zilimkaza ulimkaza kulimkaza palimkaza mulimkaza
1p nilitukaza
nalitukaza
tulitukaza
twalitukaza
ulitukaza
walitukaza
mlitukaza
mwalitukaza
alitukaza walitukaza ulitukaza ilitukaza lilitukaza yalitukaza kilitukaza vilitukaza ilitukaza zilitukaza ulitukaza kulitukaza palitukaza mulitukaza
2p/3p/c2 niliwakaza
niliwakazeni
naliwakaza
naliwakazeni
tuliwakaza
tuliwakazeni
twaliwakaza
twaliwakazeni
uliwakaza
uliwakazeni
waliwakaza
waliwakazeni
mliwakaza
mliwakazeni
mwaliwakaza
mwaliwakazeni
aliwakaza
aliwakazeni
waliwakaza
waliwakazeni
uliwakaza
uliwakazeni
iliwakaza
iliwakazeni
liliwakaza
liliwakazeni
yaliwakaza
yaliwakazeni
kiliwakaza
kiliwakazeni
viliwakaza
viliwakazeni
iliwakaza
iliwakazeni
ziliwakaza
ziliwakazeni
uliwakaza
uliwakazeni
kuliwakaza
kuliwakazeni
paliwakaza
paliwakazeni
muliwakaza
muliwakazeni
反身 nilijikaza
nalijikaza
tulijikaza
twalijikaza
ulijikaza
walijikaza
mlijikaza
mwalijikaza
alijikaza walijikaza ulijikaza ilijikaza lilijikaza yalijikaza kilijikaza vilijikaza ilijikaza zilijikaza ulijikaza kulijikaza palijikaza mulijikaza
c3/c11/c14 niliukaza
naliukaza
tuliukaza
twaliukaza
uliukaza
waliukaza
mliukaza
mwaliukaza
aliukaza waliukaza uliukaza iliukaza liliukaza yaliukaza kiliukaza viliukaza iliukaza ziliukaza uliukaza kuliukaza paliukaza muliukaza
c4/c9 niliikaza
naliikaza
tuliikaza
twaliikaza
uliikaza
waliikaza
mliikaza
mwaliikaza
aliikaza waliikaza uliikaza iliikaza liliikaza yaliikaza kiliikaza viliikaza iliikaza ziliikaza uliikaza kuliikaza paliikaza muliikaza
c5 nililikaza
nalilikaza
tulilikaza
twalilikaza
ulilikaza
walilikaza
mlilikaza
mwalilikaza
alilikaza walilikaza ulilikaza ililikaza lililikaza yalilikaza kililikaza vililikaza ililikaza zililikaza ulilikaza kulilikaza palilikaza mulilikaza
c6 niliyakaza
naliyakaza
tuliyakaza
twaliyakaza
uliyakaza
waliyakaza
mliyakaza
mwaliyakaza
aliyakaza waliyakaza uliyakaza iliyakaza liliyakaza yaliyakaza kiliyakaza viliyakaza iliyakaza ziliyakaza uliyakaza kuliyakaza paliyakaza muliyakaza
c7 nilikikaza
nalikikaza
tulikikaza
twalikikaza
ulikikaza
walikikaza
mlikikaza
mwalikikaza
alikikaza walikikaza ulikikaza ilikikaza lilikikaza yalikikaza kilikikaza vilikikaza ilikikaza zilikikaza ulikikaza kulikikaza palikikaza mulikikaza
c8 nilivikaza
nalivikaza
tulivikaza
twalivikaza
ulivikaza
walivikaza
mlivikaza
mwalivikaza
alivikaza walivikaza ulivikaza ilivikaza lilivikaza yalivikaza kilivikaza vilivikaza ilivikaza zilivikaza ulivikaza kulivikaza palivikaza mulivikaza
c10 nilizikaza
nalizikaza
tulizikaza
twalizikaza
ulizikaza
walizikaza
mlizikaza
mwalizikaza
alizikaza walizikaza ulizikaza ilizikaza lilizikaza yalizikaza kilizikaza vilizikaza ilizikaza zilizikaza ulizikaza kulizikaza palizikaza mulizikaza
c16 nilipakaza
nalipakaza
tulipakaza
twalipakaza
ulipakaza
walipakaza
mlipakaza
mwalipakaza
alipakaza walipakaza ulipakaza ilipakaza lilipakaza yalipakaza kilipakaza vilipakaza ilipakaza zilipakaza ulipakaza kulipakaza palipakaza mulipakaza
c18 nilimukaza
nalimukaza
tulimukaza
twalimukaza
ulimukaza
walimukaza
mlimukaza
mwalimukaza
alimukaza walimukaza ulimukaza ilimukaza lilimukaza yalimukaza kilimukaza vilimukaza ilimukaza zilimukaza ulimukaza kulimukaza palimukaza mulimukaza
否定過去式
1s sikunikaza hatukunikaza hukunikaza hamkunikaza hakunikaza hawakunikaza haukunikaza haikunikaza halikunikaza hayakunikaza hakikunikaza havikunikaza haikunikaza hazikunikaza haukunikaza hakukunikaza hapakunikaza hamukunikaza
2s/2p/15/17 sikukukaza
sikukukazeni
hatukukukaza
hatukukukazeni
hukukukaza
hukukukazeni
hamkukukaza
hamkukukazeni
hakukukaza
hakukukazeni
hawakukukaza
hawakukukazeni
haukukukaza
haukukukazeni
haikukukaza
haikukukazeni
halikukukaza
halikukukazeni
hayakukukaza
hayakukukazeni
hakikukukaza
hakikukukazeni
havikukukaza
havikukukazeni
haikukukaza
haikukukazeni
hazikukukaza
hazikukukazeni
haukukukaza
haukukukazeni
hakukukukaza
hakukukukazeni
hapakukukaza
hapakukukazeni
hamukukukaza
hamukukukazeni
3s sikumkaza hatukumkaza hukumkaza hamkumkaza hakumkaza hawakumkaza haukumkaza haikumkaza halikumkaza hayakumkaza hakikumkaza havikumkaza haikumkaza hazikumkaza haukumkaza hakukumkaza hapakumkaza hamukumkaza
1p sikutukaza hatukutukaza hukutukaza hamkutukaza hakutukaza hawakutukaza haukutukaza haikutukaza halikutukaza hayakutukaza hakikutukaza havikutukaza haikutukaza hazikutukaza haukutukaza hakukutukaza hapakutukaza hamukutukaza
2p/3p/c2 sikuwakaza
sikuwakazeni
hatukuwakaza
hatukuwakazeni
hukuwakaza
hukuwakazeni
hamkuwakaza
hamkuwakazeni
hakuwakaza
hakuwakazeni
hawakuwakaza
hawakuwakazeni
haukuwakaza
haukuwakazeni
haikuwakaza
haikuwakazeni
halikuwakaza
halikuwakazeni
hayakuwakaza
hayakuwakazeni
hakikuwakaza
hakikuwakazeni
havikuwakaza
havikuwakazeni
haikuwakaza
haikuwakazeni
hazikuwakaza
hazikuwakazeni
haukuwakaza
haukuwakazeni
hakukuwakaza
hakukuwakazeni
hapakuwakaza
hapakuwakazeni
hamukuwakaza
hamukuwakazeni
反身 sikujikaza hatukujikaza hukujikaza hamkujikaza hakujikaza hawakujikaza haukujikaza haikujikaza halikujikaza hayakujikaza hakikujikaza havikujikaza haikujikaza hazikujikaza haukujikaza hakukujikaza hapakujikaza hamukujikaza
c3/c11/c14 sikuukaza hatukuukaza hukuukaza hamkuukaza hakuukaza hawakuukaza haukuukaza haikuukaza halikuukaza hayakuukaza hakikuukaza havikuukaza haikuukaza hazikuukaza haukuukaza hakukuukaza hapakuukaza hamukuukaza
c4/c9 sikuikaza hatukuikaza hukuikaza hamkuikaza hakuikaza hawakuikaza haukuikaza haikuikaza halikuikaza hayakuikaza hakikuikaza havikuikaza haikuikaza hazikuikaza haukuikaza hakukuikaza hapakuikaza hamukuikaza
c5 sikulikaza hatukulikaza hukulikaza hamkulikaza hakulikaza hawakulikaza haukulikaza haikulikaza halikulikaza hayakulikaza hakikulikaza havikulikaza haikulikaza hazikulikaza haukulikaza hakukulikaza hapakulikaza hamukulikaza
c6 sikuyakaza hatukuyakaza hukuyakaza hamkuyakaza hakuyakaza hawakuyakaza haukuyakaza haikuyakaza halikuyakaza hayakuyakaza hakikuyakaza havikuyakaza haikuyakaza hazikuyakaza haukuyakaza hakukuyakaza hapakuyakaza hamukuyakaza
c7 sikukikaza hatukukikaza hukukikaza hamkukikaza hakukikaza hawakukikaza haukukikaza haikukikaza halikukikaza hayakukikaza hakikukikaza havikukikaza haikukikaza hazikukikaza haukukikaza hakukukikaza hapakukikaza hamukukikaza
c8 sikuvikaza hatukuvikaza hukuvikaza hamkuvikaza hakuvikaza hawakuvikaza haukuvikaza haikuvikaza halikuvikaza hayakuvikaza hakikuvikaza havikuvikaza haikuvikaza hazikuvikaza haukuvikaza hakukuvikaza hapakuvikaza hamukuvikaza
c10 sikuzikaza hatukuzikaza hukuzikaza hamkuzikaza hakuzikaza hawakuzikaza haukuzikaza haikuzikaza halikuzikaza hayakuzikaza hakikuzikaza havikuzikaza haikuzikaza hazikuzikaza haukuzikaza hakukuzikaza hapakuzikaza hamukuzikaza
c16 sikupakaza hatukupakaza hukupakaza hamkupakaza hakupakaza hawakupakaza haukupakaza haikupakaza halikupakaza hayakupakaza hakikupakaza havikupakaza haikupakaza hazikupakaza haukupakaza hakukupakaza hapakupakaza hamukupakaza
c18 sikumukaza hatukumukaza hukumukaza hamkumukaza hakumukaza hawakumukaza haukumukaza haikumukaza halikumukaza hayakumukaza hakikumukaza havikumukaza haikumukaza hazikumukaza haukumukaza hakukumukaza hapakumukaza hamukumukaza
肯定現在時
1s ninanikaza
nanikaza
tunanikaza unanikaza mnanikaza ananikaza wananikaza unanikaza inanikaza linanikaza yananikaza kinanikaza vinanikaza inanikaza zinanikaza unanikaza kunanikaza pananikaza munanikaza
2s/2p/15/17 ninakukaza
ninakukazeni
nakukaza
nakukazeni
tunakukaza
tunakukazeni
unakukaza
unakukazeni
mnakukaza
mnakukazeni
anakukaza
anakukazeni
wanakukaza
wanakukazeni
unakukaza
unakukazeni
inakukaza
inakukazeni
linakukaza
linakukazeni
yanakukaza
yanakukazeni
kinakukaza
kinakukazeni
vinakukaza
vinakukazeni
inakukaza
inakukazeni
zinakukaza
zinakukazeni
unakukaza
unakukazeni
kunakukaza
kunakukazeni
panakukaza
panakukazeni
munakukaza
munakukazeni
3s ninamkaza
namkaza
tunamkaza unamkaza mnamkaza anamkaza wanamkaza unamkaza inamkaza linamkaza yanamkaza kinamkaza vinamkaza inamkaza zinamkaza unamkaza kunamkaza panamkaza munamkaza
1p ninatukaza
natukaza
tunatukaza unatukaza mnatukaza anatukaza wanatukaza unatukaza inatukaza linatukaza yanatukaza kinatukaza vinatukaza inatukaza zinatukaza unatukaza kunatukaza panatukaza munatukaza
2p/3p/c2 ninawakaza
ninawakazeni
nawakaza
nawakazeni
tunawakaza
tunawakazeni
unawakaza
unawakazeni
mnawakaza
mnawakazeni
anawakaza
anawakazeni
wanawakaza
wanawakazeni
unawakaza
unawakazeni
inawakaza
inawakazeni
linawakaza
linawakazeni
yanawakaza
yanawakazeni
kinawakaza
kinawakazeni
vinawakaza
vinawakazeni
inawakaza
inawakazeni
zinawakaza
zinawakazeni
unawakaza
unawakazeni
kunawakaza
kunawakazeni
panawakaza
panawakazeni
munawakaza
munawakazeni
反身 ninajikaza
najikaza
tunajikaza unajikaza mnajikaza anajikaza wanajikaza unajikaza inajikaza linajikaza yanajikaza kinajikaza vinajikaza inajikaza zinajikaza unajikaza kunajikaza panajikaza munajikaza
c3/c11/c14 ninaukaza
naukaza
tunaukaza unaukaza mnaukaza anaukaza wanaukaza unaukaza inaukaza linaukaza yanaukaza kinaukaza vinaukaza inaukaza zinaukaza unaukaza kunaukaza panaukaza munaukaza
c4/c9 ninaikaza
naikaza
tunaikaza unaikaza mnaikaza anaikaza wanaikaza unaikaza inaikaza linaikaza yanaikaza kinaikaza vinaikaza inaikaza zinaikaza unaikaza kunaikaza panaikaza munaikaza
c5 ninalikaza
nalikaza
tunalikaza unalikaza mnalikaza analikaza wanalikaza unalikaza inalikaza linalikaza yanalikaza kinalikaza vinalikaza inalikaza zinalikaza unalikaza kunalikaza panalikaza munalikaza
c6 ninayakaza
nayakaza
tunayakaza unayakaza mnayakaza anayakaza wanayakaza unayakaza inayakaza linayakaza yanayakaza kinayakaza vinayakaza inayakaza zinayakaza unayakaza kunayakaza panayakaza munayakaza
c7 ninakikaza
nakikaza
tunakikaza unakikaza mnakikaza anakikaza wanakikaza unakikaza inakikaza linakikaza yanakikaza kinakikaza vinakikaza inakikaza zinakikaza unakikaza kunakikaza panakikaza munakikaza
c8 ninavikaza
navikaza
tunavikaza unavikaza mnavikaza anavikaza wanavikaza unavikaza inavikaza linavikaza yanavikaza kinavikaza vinavikaza inavikaza zinavikaza unavikaza kunavikaza panavikaza munavikaza
c10 ninazikaza
nazikaza
tunazikaza unazikaza mnazikaza anazikaza wanazikaza unazikaza inazikaza linazikaza yanazikaza kinazikaza vinazikaza inazikaza zinazikaza unazikaza kunazikaza panazikaza munazikaza
c16 ninapakaza
napakaza
tunapakaza unapakaza mnapakaza anapakaza wanapakaza unapakaza inapakaza linapakaza yanapakaza kinapakaza vinapakaza inapakaza zinapakaza unapakaza kunapakaza panapakaza munapakaza
c18 ninamukaza
namukaza
tunamukaza unamukaza mnamukaza anamukaza wanamukaza unamukaza inamukaza linamukaza yanamukaza kinamukaza vinamukaza inamukaza zinamukaza unamukaza kunamukaza panamukaza munamukaza
否定現在時
1s sinikazi hatunikazi hunikazi hamnikazi hanikazi hawanikazi haunikazi hainikazi halinikazi hayanikazi hakinikazi havinikazi hainikazi hazinikazi haunikazi hakunikazi hapanikazi hamunikazi
2s/2p/15/17 sikukazi
sikukazini
hatukukazi
hatukukazini
hukukazi
hukukazini
hamkukazi
hamkukazini
hakukazi
hakukazini
hawakukazi
hawakukazini
haukukazi
haukukazini
haikukazi
haikukazini
halikukazi
halikukazini
hayakukazi
hayakukazini
hakikukazi
hakikukazini
havikukazi
havikukazini
haikukazi
haikukazini
hazikukazi
hazikukazini
haukukazi
haukukazini
hakukukazi
hakukukazini
hapakukazi
hapakukazini
hamukukazi
hamukukazini
3s simkazi hatumkazi humkazi hammkazi hamkazi hawamkazi haumkazi haimkazi halimkazi hayamkazi hakimkazi havimkazi haimkazi hazimkazi haumkazi hakumkazi hapamkazi hamumkazi
1p situkazi hatutukazi hutukazi hamtukazi hatukazi hawatukazi hautukazi haitukazi halitukazi hayatukazi hakitukazi havitukazi haitukazi hazitukazi hautukazi hakutukazi hapatukazi hamutukazi
2p/3p/c2 siwakazi
siwakazini
hatuwakazi
hatuwakazini
huwakazi
huwakazini
hamwakazi
hamwakazini
hawakazi
hawakazini
hawawakazi
hawawakazini
hauwakazi
hauwakazini
haiwakazi
haiwakazini
haliwakazi
haliwakazini
hayawakazi
hayawakazini
hakiwakazi
hakiwakazini
haviwakazi
haviwakazini
haiwakazi
haiwakazini
haziwakazi
haziwakazini
hauwakazi
hauwakazini
hakuwakazi
hakuwakazini
hapawakazi
hapawakazini
hamuwakazi
hamuwakazini
反身 sijikazi hatujikazi hujikazi hamjikazi hajikazi hawajikazi haujikazi haijikazi halijikazi hayajikazi hakijikazi havijikazi haijikazi hazijikazi haujikazi hakujikazi hapajikazi hamujikazi
c3/c11/c14 siukazi hatuukazi huukazi hamukazi haukazi hawaukazi hauukazi haiukazi haliukazi hayaukazi hakiukazi haviukazi haiukazi haziukazi hauukazi hakuukazi hapaukazi hamuukazi
c4/c9 siikazi hatuikazi huikazi hamikazi haikazi hawaikazi hauikazi haiikazi haliikazi hayaikazi hakiikazi haviikazi haiikazi haziikazi hauikazi hakuikazi hapaikazi hamuikazi
c5 silikazi hatulikazi hulikazi hamlikazi halikazi hawalikazi haulikazi hailikazi halilikazi hayalikazi hakilikazi havilikazi hailikazi hazilikazi haulikazi hakulikazi hapalikazi hamulikazi
c6 siyakazi hatuyakazi huyakazi hamyakazi hayakazi hawayakazi hauyakazi haiyakazi haliyakazi hayayakazi hakiyakazi haviyakazi haiyakazi haziyakazi hauyakazi hakuyakazi hapayakazi hamuyakazi
c7 sikikazi hatukikazi hukikazi hamkikazi hakikazi hawakikazi haukikazi haikikazi halikikazi hayakikazi hakikikazi havikikazi haikikazi hazikikazi haukikazi hakukikazi hapakikazi hamukikazi
c8 sivikazi hatuvikazi huvikazi hamvikazi havikazi hawavikazi hauvikazi haivikazi halivikazi hayavikazi hakivikazi havivikazi haivikazi hazivikazi hauvikazi hakuvikazi hapavikazi hamuvikazi
c10 sizikazi hatuzikazi huzikazi hamzikazi hazikazi hawazikazi hauzikazi haizikazi halizikazi hayazikazi hakizikazi havizikazi haizikazi hazizikazi hauzikazi hakuzikazi hapazikazi hamuzikazi
c16 sipakazi hatupakazi hupakazi hampakazi hapakazi hawapakazi haupakazi haipakazi halipakazi hayapakazi hakipakazi havipakazi haipakazi hazipakazi haupakazi hakupakazi hapapakazi hamupakazi
c18 simukazi hatumukazi humukazi hammukazi hamukazi hawamukazi haumukazi haimukazi halimukazi hayamukazi hakimukazi havimukazi haimukazi hazimukazi haumukazi hakumukazi hapamukazi hamumukazi
肯定將來時
1s nitanikaza tutanikaza utanikaza mtanikaza atanikaza watanikaza utanikaza itanikaza litanikaza yatanikaza kitanikaza vitanikaza itanikaza zitanikaza utanikaza kutanikaza patanikaza mutanikaza
2s/2p/15/17 nitakukaza
nitakukazeni
tutakukaza
tutakukazeni
utakukaza
utakukazeni
mtakukaza
mtakukazeni
atakukaza
atakukazeni
watakukaza
watakukazeni
utakukaza
utakukazeni
itakukaza
itakukazeni
litakukaza
litakukazeni
yatakukaza
yatakukazeni
kitakukaza
kitakukazeni
vitakukaza
vitakukazeni
itakukaza
itakukazeni
zitakukaza
zitakukazeni
utakukaza
utakukazeni
kutakukaza
kutakukazeni
patakukaza
patakukazeni
mutakukaza
mutakukazeni
3s nitamkaza tutamkaza utamkaza mtamkaza atamkaza watamkaza utamkaza itamkaza litamkaza yatamkaza kitamkaza vitamkaza itamkaza zitamkaza utamkaza kutamkaza patamkaza mutamkaza
1p nitatukaza tutatukaza utatukaza mtatukaza atatukaza watatukaza utatukaza itatukaza litatukaza yatatukaza kitatukaza vitatukaza itatukaza zitatukaza utatukaza kutatukaza patatukaza mutatukaza
2p/3p/c2 nitawakaza
nitawakazeni
tutawakaza
tutawakazeni
utawakaza
utawakazeni
mtawakaza
mtawakazeni
atawakaza
atawakazeni
watawakaza
watawakazeni
utawakaza
utawakazeni
itawakaza
itawakazeni
litawakaza
litawakazeni
yatawakaza
yatawakazeni
kitawakaza
kitawakazeni
vitawakaza
vitawakazeni
itawakaza
itawakazeni
zitawakaza
zitawakazeni
utawakaza
utawakazeni
kutawakaza
kutawakazeni
patawakaza
patawakazeni
mutawakaza
mutawakazeni
反身 nitajikaza tutajikaza utajikaza mtajikaza atajikaza watajikaza utajikaza itajikaza litajikaza yatajikaza kitajikaza vitajikaza itajikaza zitajikaza utajikaza kutajikaza patajikaza mutajikaza
c3/c11/c14 nitaukaza tutaukaza utaukaza mtaukaza ataukaza wataukaza utaukaza itaukaza litaukaza yataukaza kitaukaza vitaukaza itaukaza zitaukaza utaukaza kutaukaza pataukaza mutaukaza
c4/c9 nitaikaza tutaikaza utaikaza mtaikaza ataikaza wataikaza utaikaza itaikaza litaikaza yataikaza kitaikaza vitaikaza itaikaza zitaikaza utaikaza kutaikaza pataikaza mutaikaza
c5 nitalikaza tutalikaza utalikaza mtalikaza atalikaza watalikaza utalikaza italikaza litalikaza yatalikaza kitalikaza vitalikaza italikaza zitalikaza utalikaza kutalikaza patalikaza mutalikaza
c6 nitayakaza tutayakaza utayakaza mtayakaza atayakaza watayakaza utayakaza itayakaza litayakaza yatayakaza kitayakaza vitayakaza itayakaza zitayakaza utayakaza kutayakaza patayakaza mutayakaza
c7 nitakikaza tutakikaza utakikaza mtakikaza atakikaza watakikaza utakikaza itakikaza litakikaza yatakikaza kitakikaza vitakikaza itakikaza zitakikaza utakikaza kutakikaza patakikaza mutakikaza
c8 nitavikaza tutavikaza utavikaza mtavikaza atavikaza watavikaza utavikaza itavikaza litavikaza yatavikaza kitavikaza vitavikaza itavikaza zitavikaza utavikaza kutavikaza patavikaza mutavikaza
c10 nitazikaza tutazikaza utazikaza mtazikaza atazikaza watazikaza utazikaza itazikaza litazikaza yatazikaza kitazikaza vitazikaza itazikaza zitazikaza utazikaza kutazikaza patazikaza mutazikaza
c16 nitapakaza tutapakaza utapakaza mtapakaza atapakaza watapakaza utapakaza itapakaza litapakaza yatapakaza kitapakaza vitapakaza itapakaza zitapakaza utapakaza kutapakaza patapakaza mutapakaza
c18 nitamukaza tutamukaza utamukaza mtamukaza atamukaza watamukaza utamukaza itamukaza litamukaza yatamukaza kitamukaza vitamukaza itamukaza zitamukaza utamukaza kutamukaza patamukaza mutamukaza
否定將來時
1s sitanikaza hatutanikaza hutanikaza hamtanikaza hatanikaza hawatanikaza hautanikaza haitanikaza halitanikaza hayatanikaza hakitanikaza havitanikaza haitanikaza hazitanikaza hautanikaza hakutanikaza hapatanikaza hamutanikaza
2s/2p/15/17 sitakukaza
sitakukazeni
hatutakukaza
hatutakukazeni
hutakukaza
hutakukazeni
hamtakukaza
hamtakukazeni
hatakukaza
hatakukazeni
hawatakukaza
hawatakukazeni
hautakukaza
hautakukazeni
haitakukaza
haitakukazeni
halitakukaza
halitakukazeni
hayatakukaza
hayatakukazeni
hakitakukaza
hakitakukazeni
havitakukaza
havitakukazeni
haitakukaza
haitakukazeni
hazitakukaza
hazitakukazeni
hautakukaza
hautakukazeni
hakutakukaza
hakutakukazeni
hapatakukaza
hapatakukazeni
hamutakukaza
hamutakukazeni
3s sitamkaza hatutamkaza hutamkaza hamtamkaza hatamkaza hawatamkaza hautamkaza haitamkaza halitamkaza hayatamkaza hakitamkaza havitamkaza haitamkaza hazitamkaza hautamkaza hakutamkaza hapatamkaza hamutamkaza
1p sitatukaza hatutatukaza hutatukaza hamtatukaza hatatukaza hawatatukaza hautatukaza haitatukaza halitatukaza hayatatukaza hakitatukaza havitatukaza haitatukaza hazitatukaza hautatukaza hakutatukaza hapatatukaza hamutatukaza
2p/3p/c2 sitawakaza
sitawakazeni
hatutawakaza
hatutawakazeni
hutawakaza
hutawakazeni
hamtawakaza
hamtawakazeni
hatawakaza
hatawakazeni
hawatawakaza
hawatawakazeni
hautawakaza
hautawakazeni
haitawakaza
haitawakazeni
halitawakaza
halitawakazeni
hayatawakaza
hayatawakazeni
hakitawakaza
hakitawakazeni
havitawakaza
havitawakazeni
haitawakaza
haitawakazeni
hazitawakaza
hazitawakazeni
hautawakaza
hautawakazeni
hakutawakaza
hakutawakazeni
hapatawakaza
hapatawakazeni
hamutawakaza
hamutawakazeni
反身 sitajikaza hatutajikaza hutajikaza hamtajikaza hatajikaza hawatajikaza hautajikaza haitajikaza halitajikaza hayatajikaza hakitajikaza havitajikaza haitajikaza hazitajikaza hautajikaza hakutajikaza hapatajikaza hamutajikaza
c3/c11/c14 sitaukaza hatutaukaza hutaukaza hamtaukaza hataukaza hawataukaza hautaukaza haitaukaza halitaukaza hayataukaza hakitaukaza havitaukaza haitaukaza hazitaukaza hautaukaza hakutaukaza hapataukaza hamutaukaza
c4/c9 sitaikaza hatutaikaza hutaikaza hamtaikaza hataikaza hawataikaza hautaikaza haitaikaza halitaikaza hayataikaza hakitaikaza havitaikaza haitaikaza hazitaikaza hautaikaza hakutaikaza hapataikaza hamutaikaza
c5 sitalikaza hatutalikaza hutalikaza hamtalikaza hatalikaza hawatalikaza hautalikaza haitalikaza halitalikaza hayatalikaza hakitalikaza havitalikaza haitalikaza hazitalikaza hautalikaza hakutalikaza hapatalikaza hamutalikaza
c6 sitayakaza hatutayakaza hutayakaza hamtayakaza hatayakaza hawatayakaza hautayakaza haitayakaza halitayakaza hayatayakaza hakitayakaza havitayakaza haitayakaza hazitayakaza hautayakaza hakutayakaza hapatayakaza hamutayakaza
c7 sitakikaza hatutakikaza hutakikaza hamtakikaza hatakikaza hawatakikaza hautakikaza haitakikaza halitakikaza hayatakikaza hakitakikaza havitakikaza haitakikaza hazitakikaza hautakikaza hakutakikaza hapatakikaza hamutakikaza
c8 sitavikaza hatutavikaza hutavikaza hamtavikaza hatavikaza hawatavikaza hautavikaza haitavikaza halitavikaza hayatavikaza hakitavikaza havitavikaza haitavikaza hazitavikaza hautavikaza hakutavikaza hapatavikaza hamutavikaza
c10 sitazikaza hatutazikaza hutazikaza hamtazikaza hatazikaza hawatazikaza hautazikaza haitazikaza halitazikaza hayatazikaza hakitazikaza havitazikaza haitazikaza hazitazikaza hautazikaza hakutazikaza hapatazikaza hamutazikaza
c16 sitapakaza hatutapakaza hutapakaza hamtapakaza hatapakaza hawatapakaza hautapakaza haitapakaza halitapakaza hayatapakaza hakitapakaza havitapakaza haitapakaza hazitapakaza hautapakaza hakutapakaza hapatapakaza hamutapakaza
c18 sitamukaza hatutamukaza hutamukaza hamtamukaza hatamukaza hawatamukaza hautamukaza haitamukaza halitamukaza hayatamukaza hakitamukaza havitamukaza haitamukaza hazitamukaza hautamukaza hakutamukaza hapatamukaza hamutamukaza
肯定虛擬式
1s ninikaze tunikaze unikaze mnikaze anikaze wanikaze unikaze inikaze linikaze yanikaze kinikaze vinikaze inikaze zinikaze unikaze kunikaze panikaze munikaze
2s/2p/15/17 nikukaze
nikukazeni
tukukaze
tukukazeni
ukukaze
ukukazeni
mkukaze
mkukazeni
akukaze
akukazeni
wakukaze
wakukazeni
ukukaze
ukukazeni
ikukaze
ikukazeni
likukaze
likukazeni
yakukaze
yakukazeni
kikukaze
kikukazeni
vikukaze
vikukazeni
ikukaze
ikukazeni
zikukaze
zikukazeni
ukukaze
ukukazeni
kukukaze
kukukazeni
pakukaze
pakukazeni
mukukaze
mukukazeni
3s nimkaze tumkaze umkaze mmkaze amkaze wamkaze umkaze imkaze limkaze yamkaze kimkaze vimkaze imkaze zimkaze umkaze kumkaze pamkaze mumkaze
1p nitukaze tutukaze utukaze mtukaze atukaze watukaze utukaze itukaze litukaze yatukaze kitukaze vitukaze itukaze zitukaze utukaze kutukaze patukaze mutukaze
2p/3p/c2 niwakaze
niwakazeni
tuwakaze
tuwakazeni
uwakaze
uwakazeni
mwakaze
mwakazeni
awakaze
awakazeni
wawakaze
wawakazeni
uwakaze
uwakazeni
iwakaze
iwakazeni
liwakaze
liwakazeni
yawakaze
yawakazeni
kiwakaze
kiwakazeni
viwakaze
viwakazeni
iwakaze
iwakazeni
ziwakaze
ziwakazeni
uwakaze
uwakazeni
kuwakaze
kuwakazeni
pawakaze
pawakazeni
muwakaze
muwakazeni
反身 nijikaze tujikaze ujikaze mjikaze ajikaze wajikaze ujikaze ijikaze lijikaze yajikaze kijikaze vijikaze ijikaze zijikaze ujikaze kujikaze pajikaze mujikaze
c3/c11/c14 niukaze tuukaze uukaze mukaze aukaze waukaze uukaze iukaze liukaze yaukaze kiukaze viukaze iukaze ziukaze uukaze kuukaze paukaze muukaze
c4/c9 niikaze tuikaze uikaze mikaze aikaze waikaze uikaze iikaze liikaze yaikaze kiikaze viikaze iikaze ziikaze uikaze kuikaze paikaze muikaze
c5 nilikaze tulikaze ulikaze mlikaze alikaze walikaze ulikaze ilikaze lilikaze yalikaze kilikaze vilikaze ilikaze zilikaze ulikaze kulikaze palikaze mulikaze
c6 niyakaze tuyakaze uyakaze myakaze ayakaze wayakaze uyakaze iyakaze liyakaze yayakaze kiyakaze viyakaze iyakaze ziyakaze uyakaze kuyakaze payakaze muyakaze
c7 nikikaze tukikaze ukikaze mkikaze akikaze wakikaze ukikaze ikikaze likikaze yakikaze kikikaze vikikaze ikikaze zikikaze ukikaze kukikaze pakikaze mukikaze
c8 nivikaze tuvikaze uvikaze mvikaze avikaze wavikaze uvikaze ivikaze livikaze yavikaze kivikaze vivikaze ivikaze zivikaze uvikaze kuvikaze pavikaze muvikaze
c10 nizikaze tuzikaze uzikaze mzikaze azikaze wazikaze uzikaze izikaze lizikaze yazikaze kizikaze vizikaze izikaze zizikaze uzikaze kuzikaze pazikaze muzikaze
c16 nipakaze tupakaze upakaze mpakaze apakaze wapakaze upakaze ipakaze lipakaze yapakaze kipakaze vipakaze ipakaze zipakaze upakaze kupakaze papakaze mupakaze
c18 nimukaze tumukaze umukaze mmukaze amukaze wamukaze umukaze imukaze limukaze yamukaze kimukaze vimukaze imukaze zimukaze umukaze kumukaze pamukaze mumukaze
否定虛擬式
1s nisinikaze tusinikaze usinikaze msinikaze asinikaze wasinikaze usinikaze isinikaze lisinikaze yasinikaze kisinikaze visinikaze isinikaze zisinikaze usinikaze kusinikaze pasinikaze musinikaze
2s/2p/15/17 nisikukaze
nisikukazeni
tusikukaze
tusikukazeni
usikukaze
usikukazeni
msikukaze
msikukazeni
asikukaze
asikukazeni
wasikukaze
wasikukazeni
usikukaze
usikukazeni
isikukaze
isikukazeni
lisikukaze
lisikukazeni
yasikukaze
yasikukazeni
kisikukaze
kisikukazeni
visikukaze
visikukazeni
isikukaze
isikukazeni
zisikukaze
zisikukazeni
usikukaze
usikukazeni
kusikukaze
kusikukazeni
pasikukaze
pasikukazeni
musikukaze
musikukazeni
3s nisimkaze tusimkaze usimkaze msimkaze asimkaze wasimkaze usimkaze isimkaze lisimkaze yasimkaze kisimkaze visimkaze isimkaze zisimkaze usimkaze kusimkaze pasimkaze musimkaze
1p nisitukaze tusitukaze usitukaze msitukaze asitukaze wasitukaze usitukaze isitukaze lisitukaze yasitukaze kisitukaze visitukaze isitukaze zisitukaze usitukaze kusitukaze pasitukaze musitukaze
2p/3p/c2 nisiwakaze
nisiwakazeni
tusiwakaze
tusiwakazeni
usiwakaze
usiwakazeni
msiwakaze
msiwakazeni
asiwakaze
asiwakazeni
wasiwakaze
wasiwakazeni
usiwakaze
usiwakazeni
isiwakaze
isiwakazeni
lisiwakaze
lisiwakazeni
yasiwakaze
yasiwakazeni
kisiwakaze
kisiwakazeni
visiwakaze
visiwakazeni
isiwakaze
isiwakazeni
zisiwakaze
zisiwakazeni
usiwakaze
usiwakazeni
kusiwakaze
kusiwakazeni
pasiwakaze
pasiwakazeni
musiwakaze
musiwakazeni
反身 nisijikaze tusijikaze usijikaze msijikaze asijikaze wasijikaze usijikaze isijikaze lisijikaze yasijikaze kisijikaze visijikaze isijikaze zisijikaze usijikaze kusijikaze pasijikaze musijikaze
c3/c11/c14 nisiukaze tusiukaze usiukaze msiukaze asiukaze wasiukaze usiukaze isiukaze lisiukaze yasiukaze kisiukaze visiukaze isiukaze zisiukaze usiukaze kusiukaze pasiukaze musiukaze
c4/c9 nisiikaze tusiikaze usiikaze msiikaze asiikaze wasiikaze usiikaze isiikaze lisiikaze yasiikaze kisiikaze visiikaze isiikaze zisiikaze usiikaze kusiikaze pasiikaze musiikaze
c5 nisilikaze tusilikaze usilikaze msilikaze asilikaze wasilikaze usilikaze isilikaze lisilikaze yasilikaze kisilikaze visilikaze isilikaze zisilikaze usilikaze kusilikaze pasilikaze musilikaze
c6 nisiyakaze tusiyakaze usiyakaze msiyakaze asiyakaze wasiyakaze usiyakaze isiyakaze lisiyakaze yasiyakaze kisiyakaze visiyakaze isiyakaze zisiyakaze usiyakaze kusiyakaze pasiyakaze musiyakaze
c7 nisikikaze tusikikaze usikikaze msikikaze asikikaze wasikikaze usikikaze isikikaze lisikikaze yasikikaze kisikikaze visikikaze isikikaze zisikikaze usikikaze kusikikaze pasikikaze musikikaze
c8 nisivikaze tusivikaze usivikaze msivikaze asivikaze wasivikaze usivikaze isivikaze lisivikaze yasivikaze kisivikaze visivikaze isivikaze zisivikaze usivikaze kusivikaze pasivikaze musivikaze
c10 nisizikaze tusizikaze usizikaze msizikaze asizikaze wasizikaze usizikaze isizikaze lisizikaze yasizikaze kisizikaze visizikaze isizikaze zisizikaze usizikaze kusizikaze pasizikaze musizikaze
c16 nisipakaze tusipakaze usipakaze msipakaze asipakaze wasipakaze usipakaze isipakaze lisipakaze yasipakaze kisipakaze visipakaze isipakaze zisipakaze usipakaze kusipakaze pasipakaze musipakaze
c18 nisimukaze tusimukaze usimukaze msimukaze asimukaze wasimukaze usimukaze isimukaze lisimukaze yasimukaze kisimukaze visimukaze isimukaze zisimukaze usimukaze kusimukaze pasimukaze musimukaze
肯定現在條件式
1s ningenikaza tungenikaza ungenikaza mngenikaza angenikaza wangenikaza ungenikaza ingenikaza lingenikaza yangenikaza kingenikaza vingenikaza ingenikaza zingenikaza ungenikaza kungenikaza pangenikaza mungenikaza
2s/2p/15/17 ningekukaza
ningekukazeni
tungekukaza
tungekukazeni
ungekukaza
ungekukazeni
mngekukaza
mngekukazeni
angekukaza
angekukazeni
wangekukaza
wangekukazeni
ungekukaza
ungekukazeni
ingekukaza
ingekukazeni
lingekukaza
lingekukazeni
yangekukaza
yangekukazeni
kingekukaza
kingekukazeni
vingekukaza
vingekukazeni
ingekukaza
ingekukazeni
zingekukaza
zingekukazeni
ungekukaza
ungekukazeni
kungekukaza
kungekukazeni
pangekukaza
pangekukazeni
mungekukaza
mungekukazeni
3s ningemkaza tungemkaza ungemkaza mngemkaza angemkaza wangemkaza ungemkaza ingemkaza lingemkaza yangemkaza kingemkaza vingemkaza ingemkaza zingemkaza ungemkaza kungemkaza pangemkaza mungemkaza
1p ningetukaza tungetukaza ungetukaza mngetukaza angetukaza wangetukaza ungetukaza ingetukaza lingetukaza yangetukaza kingetukaza vingetukaza ingetukaza zingetukaza ungetukaza kungetukaza pangetukaza mungetukaza
2p/3p/c2 ningewakaza
ningewakazeni
tungewakaza
tungewakazeni
ungewakaza
ungewakazeni
mngewakaza
mngewakazeni
angewakaza
angewakazeni
wangewakaza
wangewakazeni
ungewakaza
ungewakazeni
ingewakaza
ingewakazeni
lingewakaza
lingewakazeni
yangewakaza
yangewakazeni
kingewakaza
kingewakazeni
vingewakaza
vingewakazeni
ingewakaza
ingewakazeni
zingewakaza
zingewakazeni
ungewakaza
ungewakazeni
kungewakaza
kungewakazeni
pangewakaza
pangewakazeni
mungewakaza
mungewakazeni
反身 ningejikaza tungejikaza ungejikaza mngejikaza angejikaza wangejikaza ungejikaza ingejikaza lingejikaza yangejikaza kingejikaza vingejikaza ingejikaza zingejikaza ungejikaza kungejikaza pangejikaza mungejikaza
c3/c11/c14 ningeukaza tungeukaza ungeukaza mngeukaza angeukaza wangeukaza ungeukaza ingeukaza lingeukaza yangeukaza kingeukaza vingeukaza ingeukaza zingeukaza ungeukaza kungeukaza pangeukaza mungeukaza
c4/c9 ningeikaza tungeikaza ungeikaza mngeikaza angeikaza wangeikaza ungeikaza ingeikaza lingeikaza yangeikaza kingeikaza vingeikaza ingeikaza zingeikaza ungeikaza kungeikaza pangeikaza mungeikaza
c5 ningelikaza tungelikaza ungelikaza mngelikaza angelikaza wangelikaza ungelikaza ingelikaza lingelikaza yangelikaza kingelikaza vingelikaza ingelikaza zingelikaza ungelikaza kungelikaza pangelikaza mungelikaza
c6 ningeyakaza tungeyakaza ungeyakaza mngeyakaza angeyakaza wangeyakaza ungeyakaza ingeyakaza lingeyakaza yangeyakaza kingeyakaza vingeyakaza ingeyakaza zingeyakaza ungeyakaza kungeyakaza pangeyakaza mungeyakaza
c7 ningekikaza tungekikaza ungekikaza mngekikaza angekikaza wangekikaza ungekikaza ingekikaza lingekikaza yangekikaza kingekikaza vingekikaza ingekikaza zingekikaza ungekikaza kungekikaza pangekikaza mungekikaza
c8 ningevikaza tungevikaza ungevikaza mngevikaza angevikaza wangevikaza ungevikaza ingevikaza lingevikaza yangevikaza kingevikaza vingevikaza ingevikaza zingevikaza ungevikaza kungevikaza pangevikaza mungevikaza
c10 ningezikaza tungezikaza ungezikaza mngezikaza angezikaza wangezikaza ungezikaza ingezikaza lingezikaza yangezikaza kingezikaza vingezikaza ingezikaza zingezikaza ungezikaza kungezikaza pangezikaza mungezikaza
c16 ningepakaza tungepakaza ungepakaza mngepakaza angepakaza wangepakaza ungepakaza ingepakaza lingepakaza yangepakaza kingepakaza vingepakaza ingepakaza zingepakaza ungepakaza kungepakaza pangepakaza mungepakaza
c18 ningemukaza tungemukaza ungemukaza mngemukaza angemukaza wangemukaza ungemukaza ingemukaza lingemukaza yangemukaza kingemukaza vingemukaza ingemukaza zingemukaza ungemukaza kungemukaza pangemukaza mungemukaza
否定現在條件式
1s nisingenikaza
singenikaza
tusingenikaza
hatungenikaza
usingenikaza
hungenikaza
msingenikaza
hamngenikaza
asingenikaza
hangenikaza
wasingenikaza
hawangenikaza
usingenikaza
haungenikaza
isingenikaza
haingenikaza
lisingenikaza
halingenikaza
yasingenikaza
hayangenikaza
kisingenikaza
hakingenikaza
visingenikaza
havingenikaza
isingenikaza
haingenikaza
zisingenikaza
hazingenikaza
usingenikaza
haungenikaza
kusingenikaza
hakungenikaza
pasingenikaza
hapangenikaza
musingenikaza
hamungenikaza
2s/2p/15/17 nisingekukaza
nisingekukazeni
singekukaza
singekukazeni
tusingekukaza
tusingekukazeni
hatungekukaza
hatungekukazeni
usingekukaza
usingekukazeni
hungekukaza
hungekukazeni
msingekukaza
msingekukazeni
hamngekukaza
hamngekukazeni
asingekukaza
asingekukazeni
hangekukaza
hangekukazeni
wasingekukaza
wasingekukazeni
hawangekukaza
hawangekukazeni
usingekukaza
usingekukazeni
haungekukaza
haungekukazeni
isingekukaza
isingekukazeni
haingekukaza
haingekukazeni
lisingekukaza
lisingekukazeni
halingekukaza
halingekukazeni
yasingekukaza
yasingekukazeni
hayangekukaza
hayangekukazeni
kisingekukaza
kisingekukazeni
hakingekukaza
hakingekukazeni
visingekukaza
visingekukazeni
havingekukaza
havingekukazeni
isingekukaza
isingekukazeni
haingekukaza
haingekukazeni
zisingekukaza
zisingekukazeni
hazingekukaza
hazingekukazeni
usingekukaza
usingekukazeni
haungekukaza
haungekukazeni
kusingekukaza
kusingekukazeni
hakungekukaza
hakungekukazeni
pasingekukaza
pasingekukazeni
hapangekukaza
hapangekukazeni
musingekukaza
musingekukazeni
hamungekukaza
hamungekukazeni
3s nisingemkaza
singemkaza
tusingemkaza
hatungemkaza
usingemkaza
hungemkaza
msingemkaza
hamngemkaza
asingemkaza
hangemkaza
wasingemkaza
hawangemkaza
usingemkaza
haungemkaza
isingemkaza
haingemkaza
lisingemkaza
halingemkaza
yasingemkaza
hayangemkaza
kisingemkaza
hakingemkaza
visingemkaza
havingemkaza
isingemkaza
haingemkaza
zisingemkaza
hazingemkaza
usingemkaza
haungemkaza
kusingemkaza
hakungemkaza
pasingemkaza
hapangemkaza
musingemkaza
hamungemkaza
1p nisingetukaza
singetukaza
tusingetukaza
hatungetukaza
usingetukaza
hungetukaza
msingetukaza
hamngetukaza
asingetukaza
hangetukaza
wasingetukaza
hawangetukaza
usingetukaza
haungetukaza
isingetukaza
haingetukaza
lisingetukaza
halingetukaza
yasingetukaza
hayangetukaza
kisingetukaza
hakingetukaza
visingetukaza
havingetukaza
isingetukaza
haingetukaza
zisingetukaza
hazingetukaza
usingetukaza
haungetukaza
kusingetukaza
hakungetukaza
pasingetukaza
hapangetukaza
musingetukaza
hamungetukaza
2p/3p/c2 nisingewakaza
nisingewakazeni
singewakaza
singewakazeni
tusingewakaza
tusingewakazeni
hatungewakaza
hatungewakazeni
usingewakaza
usingewakazeni
hungewakaza
hungewakazeni
msingewakaza
msingewakazeni
hamngewakaza
hamngewakazeni
asingewakaza
asingewakazeni
hangewakaza
hangewakazeni
wasingewakaza
wasingewakazeni
hawangewakaza
hawangewakazeni
usingewakaza
usingewakazeni
haungewakaza
haungewakazeni
isingewakaza
isingewakazeni
haingewakaza
haingewakazeni
lisingewakaza
lisingewakazeni
halingewakaza
halingewakazeni
yasingewakaza
yasingewakazeni
hayangewakaza
hayangewakazeni
kisingewakaza
kisingewakazeni
hakingewakaza
hakingewakazeni
visingewakaza
visingewakazeni
havingewakaza
havingewakazeni
isingewakaza
isingewakazeni
haingewakaza
haingewakazeni
zisingewakaza
zisingewakazeni
hazingewakaza
hazingewakazeni
usingewakaza
usingewakazeni
haungewakaza
haungewakazeni
kusingewakaza
kusingewakazeni
hakungewakaza
hakungewakazeni
pasingewakaza
pasingewakazeni
hapangewakaza
hapangewakazeni
musingewakaza
musingewakazeni
hamungewakaza
hamungewakazeni
反身 nisingejikaza
singejikaza
tusingejikaza
hatungejikaza
usingejikaza
hungejikaza
msingejikaza
hamngejikaza
asingejikaza
hangejikaza
wasingejikaza
hawangejikaza
usingejikaza
haungejikaza
isingejikaza
haingejikaza
lisingejikaza
halingejikaza
yasingejikaza
hayangejikaza
kisingejikaza
hakingejikaza
visingejikaza
havingejikaza
isingejikaza
haingejikaza
zisingejikaza
hazingejikaza
usingejikaza
haungejikaza
kusingejikaza
hakungejikaza
pasingejikaza
hapangejikaza
musingejikaza
hamungejikaza
c3/c11/c14 nisingeukaza
singeukaza
tusingeukaza
hatungeukaza
usingeukaza
hungeukaza
msingeukaza
hamngeukaza
asingeukaza
hangeukaza
wasingeukaza
hawangeukaza
usingeukaza
haungeukaza
isingeukaza
haingeukaza
lisingeukaza
halingeukaza
yasingeukaza
hayangeukaza
kisingeukaza
hakingeukaza
visingeukaza
havingeukaza
isingeukaza
haingeukaza
zisingeukaza
hazingeukaza
usingeukaza
haungeukaza
kusingeukaza
hakungeukaza
pasingeukaza
hapangeukaza
musingeukaza
hamungeukaza
c4/c9 nisingeikaza
singeikaza
tusingeikaza
hatungeikaza
usingeikaza
hungeikaza
msingeikaza
hamngeikaza
asingeikaza
hangeikaza
wasingeikaza
hawangeikaza
usingeikaza
haungeikaza
isingeikaza
haingeikaza
lisingeikaza
halingeikaza
yasingeikaza
hayangeikaza
kisingeikaza
hakingeikaza
visingeikaza
havingeikaza
isingeikaza
haingeikaza
zisingeikaza
hazingeikaza
usingeikaza
haungeikaza
kusingeikaza
hakungeikaza
pasingeikaza
hapangeikaza
musingeikaza
hamungeikaza
c5 nisingelikaza
singelikaza
tusingelikaza
hatungelikaza
usingelikaza
hungelikaza
msingelikaza
hamngelikaza
asingelikaza
hangelikaza
wasingelikaza
hawangelikaza
usingelikaza
haungelikaza
isingelikaza
haingelikaza
lisingelikaza
halingelikaza
yasingelikaza
hayangelikaza
kisingelikaza
hakingelikaza
visingelikaza
havingelikaza
isingelikaza
haingelikaza
zisingelikaza
hazingelikaza
usingelikaza
haungelikaza
kusingelikaza
hakungelikaza
pasingelikaza
hapangelikaza
musingelikaza
hamungelikaza
c6 nisingeyakaza
singeyakaza
tusingeyakaza
hatungeyakaza
usingeyakaza
hungeyakaza
msingeyakaza
hamngeyakaza
asingeyakaza
hangeyakaza
wasingeyakaza
hawangeyakaza
usingeyakaza
haungeyakaza
isingeyakaza
haingeyakaza
lisingeyakaza
halingeyakaza
yasingeyakaza
hayangeyakaza
kisingeyakaza
hakingeyakaza
visingeyakaza
havingeyakaza
isingeyakaza
haingeyakaza
zisingeyakaza
hazingeyakaza
usingeyakaza
haungeyakaza
kusingeyakaza
hakungeyakaza
pasingeyakaza
hapangeyakaza
musingeyakaza
hamungeyakaza
c7 nisingekikaza
singekikaza
tusingekikaza
hatungekikaza
usingekikaza
hungekikaza
msingekikaza
hamngekikaza
asingekikaza
hangekikaza
wasingekikaza
hawangekikaza
usingekikaza
haungekikaza
isingekikaza
haingekikaza
lisingekikaza
halingekikaza
yasingekikaza
hayangekikaza
kisingekikaza
hakingekikaza
visingekikaza
havingekikaza
isingekikaza
haingekikaza
zisingekikaza
hazingekikaza
usingekikaza
haungekikaza
kusingekikaza
hakungekikaza
pasingekikaza
hapangekikaza
musingekikaza
hamungekikaza
c8 nisingevikaza
singevikaza
tusingevikaza
hatungevikaza
usingevikaza
hungevikaza
msingevikaza
hamngevikaza
asingevikaza
hangevikaza
wasingevikaza
hawangevikaza
usingevikaza
haungevikaza
isingevikaza
haingevikaza
lisingevikaza
halingevikaza
yasingevikaza
hayangevikaza
kisingevikaza
hakingevikaza
visingevikaza
havingevikaza
isingevikaza
haingevikaza
zisingevikaza
hazingevikaza
usingevikaza
haungevikaza
kusingevikaza
hakungevikaza
pasingevikaza
hapangevikaza
musingevikaza
hamungevikaza
c10 nisingezikaza
singezikaza
tusingezikaza
hatungezikaza
usingezikaza
hungezikaza
msingezikaza
hamngezikaza
asingezikaza
hangezikaza
wasingezikaza
hawangezikaza
usingezikaza
haungezikaza
isingezikaza
haingezikaza
lisingezikaza
halingezikaza
yasingezikaza
hayangezikaza
kisingezikaza
hakingezikaza
visingezikaza
havingezikaza
isingezikaza
haingezikaza
zisingezikaza
hazingezikaza
usingezikaza
haungezikaza
kusingezikaza
hakungezikaza
pasingezikaza
hapangezikaza
musingezikaza
hamungezikaza
c16 nisingepakaza
singepakaza
tusingepakaza
hatungepakaza
usingepakaza
hungepakaza
msingepakaza
hamngepakaza
asingepakaza
hangepakaza
wasingepakaza
hawangepakaza
usingepakaza
haungepakaza
isingepakaza
haingepakaza
lisingepakaza
halingepakaza
yasingepakaza
hayangepakaza
kisingepakaza
hakingepakaza
visingepakaza
havingepakaza
isingepakaza
haingepakaza
zisingepakaza
hazingepakaza
usingepakaza
haungepakaza
kusingepakaza
hakungepakaza
pasingepakaza
hapangepakaza
musingepakaza
hamungepakaza
c18 nisingemukaza
singemukaza
tusingemukaza
hatungemukaza
usingemukaza
hungemukaza
msingemukaza
hamngemukaza
asingemukaza
hangemukaza
wasingemukaza
hawangemukaza
usingemukaza
haungemukaza
isingemukaza
haingemukaza
lisingemukaza
halingemukaza
yasingemukaza
hayangemukaza
kisingemukaza
hakingemukaza
visingemukaza
havingemukaza
isingemukaza
haingemukaza
zisingemukaza
hazingemukaza
usingemukaza
haungemukaza
kusingemukaza
hakungemukaza
pasingemukaza
hapangemukaza
musingemukaza
hamungemukaza
肯定過去條件式
1s ningalinikaza tungalinikaza ungalinikaza mngalinikaza angalinikaza wangalinikaza ungalinikaza ingalinikaza lingalinikaza yangalinikaza kingalinikaza vingalinikaza ingalinikaza zingalinikaza ungalinikaza kungalinikaza pangalinikaza mungalinikaza
2s/2p/15/17 ningalikukaza
ningalikukazeni
tungalikukaza
tungalikukazeni
ungalikukaza
ungalikukazeni
mngalikukaza
mngalikukazeni
angalikukaza
angalikukazeni
wangalikukaza
wangalikukazeni
ungalikukaza
ungalikukazeni
ingalikukaza
ingalikukazeni
lingalikukaza
lingalikukazeni
yangalikukaza
yangalikukazeni
kingalikukaza
kingalikukazeni
vingalikukaza
vingalikukazeni
ingalikukaza
ingalikukazeni
zingalikukaza
zingalikukazeni
ungalikukaza
ungalikukazeni
kungalikukaza
kungalikukazeni
pangalikukaza
pangalikukazeni
mungalikukaza
mungalikukazeni
3s ningalimkaza tungalimkaza ungalimkaza mngalimkaza angalimkaza wangalimkaza ungalimkaza ingalimkaza lingalimkaza yangalimkaza kingalimkaza vingalimkaza ingalimkaza zingalimkaza ungalimkaza kungalimkaza pangalimkaza mungalimkaza
1p ningalitukaza tungalitukaza ungalitukaza mngalitukaza angalitukaza wangalitukaza ungalitukaza ingalitukaza lingalitukaza yangalitukaza kingalitukaza vingalitukaza ingalitukaza zingalitukaza ungalitukaza kungalitukaza pangalitukaza mungalitukaza
2p/3p/c2 ningaliwakaza
ningaliwakazeni
tungaliwakaza
tungaliwakazeni
ungaliwakaza
ungaliwakazeni
mngaliwakaza
mngaliwakazeni
angaliwakaza
angaliwakazeni
wangaliwakaza
wangaliwakazeni
ungaliwakaza
ungaliwakazeni
ingaliwakaza
ingaliwakazeni
lingaliwakaza
lingaliwakazeni
yangaliwakaza
yangaliwakazeni
kingaliwakaza
kingaliwakazeni
vingaliwakaza
vingaliwakazeni
ingaliwakaza
ingaliwakazeni
zingaliwakaza
zingaliwakazeni
ungaliwakaza
ungaliwakazeni
kungaliwakaza
kungaliwakazeni
pangaliwakaza
pangaliwakazeni
mungaliwakaza
mungaliwakazeni
反身 ningalijikaza tungalijikaza ungalijikaza mngalijikaza angalijikaza wangalijikaza ungalijikaza ingalijikaza lingalijikaza yangalijikaza kingalijikaza vingalijikaza ingalijikaza zingalijikaza ungalijikaza kungalijikaza pangalijikaza mungalijikaza
c3/c11/c14 ningaliukaza tungaliukaza ungaliukaza mngaliukaza angaliukaza wangaliukaza ungaliukaza ingaliukaza lingaliukaza yangaliukaza kingaliukaza vingaliukaza ingaliukaza zingaliukaza ungaliukaza kungaliukaza pangaliukaza mungaliukaza
c4/c9 ningaliikaza tungaliikaza ungaliikaza mngaliikaza angaliikaza wangaliikaza ungaliikaza ingaliikaza lingaliikaza yangaliikaza kingaliikaza vingaliikaza ingaliikaza zingaliikaza ungaliikaza kungaliikaza pangaliikaza mungaliikaza
c5 ningalilikaza tungalilikaza ungalilikaza mngalilikaza angalilikaza wangalilikaza ungalilikaza ingalilikaza lingalilikaza yangalilikaza kingalilikaza vingalilikaza ingalilikaza zingalilikaza ungalilikaza kungalilikaza pangalilikaza mungalilikaza
c6 ningaliyakaza tungaliyakaza ungaliyakaza mngaliyakaza angaliyakaza wangaliyakaza ungaliyakaza ingaliyakaza lingaliyakaza yangaliyakaza kingaliyakaza vingaliyakaza ingaliyakaza zingaliyakaza ungaliyakaza kungaliyakaza pangaliyakaza mungaliyakaza
c7 ningalikikaza tungalikikaza ungalikikaza mngalikikaza angalikikaza wangalikikaza ungalikikaza ingalikikaza lingalikikaza yangalikikaza kingalikikaza vingalikikaza ingalikikaza zingalikikaza ungalikikaza kungalikikaza pangalikikaza mungalikikaza
c8 ningalivikaza tungalivikaza ungalivikaza mngalivikaza angalivikaza wangalivikaza ungalivikaza ingalivikaza lingalivikaza yangalivikaza kingalivikaza vingalivikaza ingalivikaza zingalivikaza ungalivikaza kungalivikaza pangalivikaza mungalivikaza
c10 ningalizikaza tungalizikaza ungalizikaza mngalizikaza angalizikaza wangalizikaza ungalizikaza ingalizikaza lingalizikaza yangalizikaza kingalizikaza vingalizikaza ingalizikaza zingalizikaza ungalizikaza kungalizikaza pangalizikaza mungalizikaza
c16 ningalipakaza tungalipakaza ungalipakaza mngalipakaza angalipakaza wangalipakaza ungalipakaza ingalipakaza lingalipakaza yangalipakaza kingalipakaza vingalipakaza ingalipakaza zingalipakaza ungalipakaza kungalipakaza pangalipakaza mungalipakaza
c18 ningalimukaza tungalimukaza ungalimukaza mngalimukaza angalimukaza wangalimukaza ungalimukaza ingalimukaza lingalimukaza yangalimukaza kingalimukaza vingalimukaza ingalimukaza zingalimukaza ungalimukaza kungalimukaza pangalimukaza mungalimukaza
否定過去條件式
1s nisingalinikaza
singalinikaza
tusingalinikaza
hatungalinikaza
usingalinikaza
hungalinikaza
msingalinikaza
hamngalinikaza
asingalinikaza
hangalinikaza
wasingalinikaza
hawangalinikaza
usingalinikaza
haungalinikaza
isingalinikaza
haingalinikaza
lisingalinikaza
halingalinikaza
yasingalinikaza
hayangalinikaza
kisingalinikaza
hakingalinikaza
visingalinikaza
havingalinikaza
isingalinikaza
haingalinikaza
zisingalinikaza
hazingalinikaza
usingalinikaza
haungalinikaza
kusingalinikaza
hakungalinikaza
pasingalinikaza
hapangalinikaza
musingalinikaza
hamungalinikaza
2s/2p/15/17 nisingalikukaza
nisingalikukazeni
singalikukaza
singalikukazeni
tusingalikukaza
tusingalikukazeni
hatungalikukaza
hatungalikukazeni
usingalikukaza
usingalikukazeni
hungalikukaza
hungalikukazeni
msingalikukaza
msingalikukazeni
hamngalikukaza
hamngalikukazeni
asingalikukaza
asingalikukazeni
hangalikukaza
hangalikukazeni
wasingalikukaza
wasingalikukazeni
hawangalikukaza
hawangalikukazeni
usingalikukaza
usingalikukazeni
haungalikukaza
haungalikukazeni
isingalikukaza
isingalikukazeni
haingalikukaza
haingalikukazeni
lisingalikukaza
lisingalikukazeni
halingalikukaza
halingalikukazeni
yasingalikukaza
yasingalikukazeni
hayangalikukaza
hayangalikukazeni
kisingalikukaza
kisingalikukazeni
hakingalikukaza
hakingalikukazeni
visingalikukaza
visingalikukazeni
havingalikukaza
havingalikukazeni
isingalikukaza
isingalikukazeni
haingalikukaza
haingalikukazeni
zisingalikukaza
zisingalikukazeni
hazingalikukaza
hazingalikukazeni
usingalikukaza
usingalikukazeni
haungalikukaza
haungalikukazeni
kusingalikukaza
kusingalikukazeni
hakungalikukaza
hakungalikukazeni
pasingalikukaza
pasingalikukazeni
hapangalikukaza
hapangalikukazeni
musingalikukaza
musingalikukazeni
hamungalikukaza
hamungalikukazeni
3s nisingalimkaza
singalimkaza
tusingalimkaza
hatungalimkaza
usingalimkaza
hungalimkaza
msingalimkaza
hamngalimkaza
asingalimkaza
hangalimkaza
wasingalimkaza
hawangalimkaza
usingalimkaza
haungalimkaza
isingalimkaza
haingalimkaza
lisingalimkaza
halingalimkaza
yasingalimkaza
hayangalimkaza
kisingalimkaza
hakingalimkaza
visingalimkaza
havingalimkaza
isingalimkaza
haingalimkaza
zisingalimkaza
hazingalimkaza
usingalimkaza
haungalimkaza
kusingalimkaza
hakungalimkaza
pasingalimkaza
hapangalimkaza
musingalimkaza
hamungalimkaza
1p nisingalitukaza
singalitukaza
tusingalitukaza
hatungalitukaza
usingalitukaza
hungalitukaza
msingalitukaza
hamngalitukaza
asingalitukaza
hangalitukaza
wasingalitukaza
hawangalitukaza
usingalitukaza
haungalitukaza
isingalitukaza
haingalitukaza
lisingalitukaza
halingalitukaza
yasingalitukaza
hayangalitukaza
kisingalitukaza
hakingalitukaza
visingalitukaza
havingalitukaza
isingalitukaza
haingalitukaza
zisingalitukaza
hazingalitukaza
usingalitukaza
haungalitukaza
kusingalitukaza
hakungalitukaza
pasingalitukaza
hapangalitukaza
musingalitukaza
hamungalitukaza
2p/3p/c2 nisingaliwakaza
nisingaliwakazeni
singaliwakaza
singaliwakazeni
tusingaliwakaza
tusingaliwakazeni
hatungaliwakaza
hatungaliwakazeni
usingaliwakaza
usingaliwakazeni
hungaliwakaza
hungaliwakazeni
msingaliwakaza
msingaliwakazeni
hamngaliwakaza
hamngaliwakazeni
asingaliwakaza
asingaliwakazeni
hangaliwakaza
hangaliwakazeni
wasingaliwakaza
wasingaliwakazeni
hawangaliwakaza
hawangaliwakazeni
usingaliwakaza
usingaliwakazeni
haungaliwakaza
haungaliwakazeni
isingaliwakaza
isingaliwakazeni
haingaliwakaza
haingaliwakazeni
lisingaliwakaza
lisingaliwakazeni
halingaliwakaza
halingaliwakazeni
yasingaliwakaza
yasingaliwakazeni
hayangaliwakaza
hayangaliwakazeni
kisingaliwakaza
kisingaliwakazeni
hakingaliwakaza
hakingaliwakazeni
visingaliwakaza
visingaliwakazeni
havingaliwakaza
havingaliwakazeni
isingaliwakaza
isingaliwakazeni
haingaliwakaza
haingaliwakazeni
zisingaliwakaza
zisingaliwakazeni
hazingaliwakaza
hazingaliwakazeni
usingaliwakaza
usingaliwakazeni
haungaliwakaza
haungaliwakazeni
kusingaliwakaza
kusingaliwakazeni
hakungaliwakaza
hakungaliwakazeni
pasingaliwakaza
pasingaliwakazeni
hapangaliwakaza
hapangaliwakazeni
musingaliwakaza
musingaliwakazeni
hamungaliwakaza
hamungaliwakazeni
反身 nisingalijikaza
singalijikaza
tusingalijikaza
hatungalijikaza
usingalijikaza
hungalijikaza
msingalijikaza
hamngalijikaza
asingalijikaza
hangalijikaza
wasingalijikaza
hawangalijikaza
usingalijikaza
haungalijikaza
isingalijikaza
haingalijikaza
lisingalijikaza
halingalijikaza
yasingalijikaza
hayangalijikaza
kisingalijikaza
hakingalijikaza
visingalijikaza
havingalijikaza
isingalijikaza
haingalijikaza
zisingalijikaza
hazingalijikaza
usingalijikaza
haungalijikaza
kusingalijikaza
hakungalijikaza
pasingalijikaza
hapangalijikaza
musingalijikaza
hamungalijikaza
c3/c11/c14 nisingaliukaza
singaliukaza
tusingaliukaza
hatungaliukaza
usingaliukaza
hungaliukaza
msingaliukaza
hamngaliukaza
asingaliukaza
hangaliukaza
wasingaliukaza
hawangaliukaza
usingaliukaza
haungaliukaza
isingaliukaza
haingaliukaza
lisingaliukaza
halingaliukaza
yasingaliukaza
hayangaliukaza
kisingaliukaza
hakingaliukaza
visingaliukaza
havingaliukaza
isingaliukaza
haingaliukaza
zisingaliukaza
hazingaliukaza
usingaliukaza
haungaliukaza
kusingaliukaza
hakungaliukaza
pasingaliukaza
hapangaliukaza
musingaliukaza
hamungaliukaza
c4/c9 nisingaliikaza
singaliikaza
tusingaliikaza
hatungaliikaza
usingaliikaza
hungaliikaza
msingaliikaza
hamngaliikaza
asingaliikaza
hangaliikaza
wasingaliikaza
hawangaliikaza
usingaliikaza
haungaliikaza
isingaliikaza
haingaliikaza
lisingaliikaza
halingaliikaza
yasingaliikaza
hayangaliikaza
kisingaliikaza
hakingaliikaza
visingaliikaza
havingaliikaza
isingaliikaza
haingaliikaza
zisingaliikaza
hazingaliikaza
usingaliikaza
haungaliikaza
kusingaliikaza
hakungaliikaza
pasingaliikaza
hapangaliikaza
musingaliikaza
hamungaliikaza
c5 nisingalilikaza
singalilikaza
tusingalilikaza
hatungalilikaza
usingalilikaza
hungalilikaza
msingalilikaza
hamngalilikaza
asingalilikaza
hangalilikaza
wasingalilikaza
hawangalilikaza
usingalilikaza
haungalilikaza
isingalilikaza
haingalilikaza
lisingalilikaza
halingalilikaza
yasingalilikaza
hayangalilikaza
kisingalilikaza
hakingalilikaza
visingalilikaza
havingalilikaza
isingalilikaza
haingalilikaza
zisingalilikaza
hazingalilikaza
usingalilikaza
haungalilikaza
kusingalilikaza
hakungalilikaza
pasingalilikaza
hapangalilikaza
musingalilikaza
hamungalilikaza
c6 nisingaliyakaza
singaliyakaza
tusingaliyakaza
hatungaliyakaza
usingaliyakaza
hungaliyakaza
msingaliyakaza
hamngaliyakaza
asingaliyakaza
hangaliyakaza
wasingaliyakaza
hawangaliyakaza
usingaliyakaza
haungaliyakaza
isingaliyakaza
haingaliyakaza
lisingaliyakaza
halingaliyakaza
yasingaliyakaza
hayangaliyakaza
kisingaliyakaza
hakingaliyakaza
visingaliyakaza
havingaliyakaza
isingaliyakaza
haingaliyakaza
zisingaliyakaza
hazingaliyakaza
usingaliyakaza
haungaliyakaza
kusingaliyakaza
hakungaliyakaza
pasingaliyakaza
hapangaliyakaza
musingaliyakaza
hamungaliyakaza
c7 nisingalikikaza
singalikikaza
tusingalikikaza
hatungalikikaza
usingalikikaza
hungalikikaza
msingalikikaza
hamngalikikaza
asingalikikaza
hangalikikaza
wasingalikikaza
hawangalikikaza
usingalikikaza
haungalikikaza
isingalikikaza
haingalikikaza
lisingalikikaza
halingalikikaza
yasingalikikaza
hayangalikikaza
kisingalikikaza
hakingalikikaza
visingalikikaza
havingalikikaza
isingalikikaza
haingalikikaza
zisingalikikaza
hazingalikikaza
usingalikikaza
haungalikikaza
kusingalikikaza
hakungalikikaza
pasingalikikaza
hapangalikikaza
musingalikikaza
hamungalikikaza
c8 nisingalivikaza
singalivikaza
tusingalivikaza
hatungalivikaza
usingalivikaza
hungalivikaza
msingalivikaza
hamngalivikaza
asingalivikaza
hangalivikaza
wasingalivikaza
hawangalivikaza
usingalivikaza
haungalivikaza
isingalivikaza
haingalivikaza
lisingalivikaza
halingalivikaza
yasingalivikaza
hayangalivikaza
kisingalivikaza
hakingalivikaza
visingalivikaza
havingalivikaza
isingalivikaza
haingalivikaza
zisingalivikaza
hazingalivikaza
usingalivikaza
haungalivikaza
kusingalivikaza
hakungalivikaza
pasingalivikaza
hapangalivikaza
musingalivikaza
hamungalivikaza
c10 nisingalizikaza
singalizikaza
tusingalizikaza
hatungalizikaza
usingalizikaza
hungalizikaza
msingalizikaza
hamngalizikaza
asingalizikaza
hangalizikaza
wasingalizikaza
hawangalizikaza
usingalizikaza
haungalizikaza
isingalizikaza
haingalizikaza
lisingalizikaza
halingalizikaza
yasingalizikaza
hayangalizikaza
kisingalizikaza
hakingalizikaza
visingalizikaza
havingalizikaza
isingalizikaza
haingalizikaza
zisingalizikaza
hazingalizikaza
usingalizikaza
haungalizikaza
kusingalizikaza
hakungalizikaza
pasingalizikaza
hapangalizikaza
musingalizikaza
hamungalizikaza
c16 nisingalipakaza
singalipakaza
tusingalipakaza
hatungalipakaza
usingalipakaza
hungalipakaza
msingalipakaza
hamngalipakaza
asingalipakaza
hangalipakaza
wasingalipakaza
hawangalipakaza
usingalipakaza
haungalipakaza
isingalipakaza
haingalipakaza
lisingalipakaza
halingalipakaza
yasingalipakaza
hayangalipakaza
kisingalipakaza
hakingalipakaza
visingalipakaza
havingalipakaza
isingalipakaza
haingalipakaza
zisingalipakaza
hazingalipakaza
usingalipakaza
haungalipakaza
kusingalipakaza
hakungalipakaza
pasingalipakaza
hapangalipakaza
musingalipakaza
hamungalipakaza
c18 nisingalimukaza
singalimukaza
tusingalimukaza
hatungalimukaza
usingalimukaza
hungalimukaza
msingalimukaza
hamngalimukaza
asingalimukaza
hangalimukaza
wasingalimukaza
hawangalimukaza
usingalimukaza
haungalimukaza
isingalimukaza
haingalimukaza
lisingalimukaza
halingalimukaza
yasingalimukaza
hayangalimukaza
kisingalimukaza
hakingalimukaza
visingalimukaza
havingalimukaza
isingalimukaza
haingalimukaza
zisingalimukaza
hazingalimukaza
usingalimukaza
haungalimukaza
kusingalimukaza
hakungalimukaza
pasingalimukaza
hapangalimukaza
musingalimukaza
hamungalimukaza
反實條件式
1s ningelinikaza tungelinikaza ungelinikaza mngelinikaza angelinikaza wangelinikaza ungelinikaza ingelinikaza lingelinikaza yangelinikaza kingelinikaza vingelinikaza ingelinikaza zingelinikaza ungelinikaza kungelinikaza pangelinikaza mungelinikaza
2s/2p/15/17 ningelikukaza
ningelikukazeni
tungelikukaza
tungelikukazeni
ungelikukaza
ungelikukazeni
mngelikukaza
mngelikukazeni
angelikukaza
angelikukazeni
wangelikukaza
wangelikukazeni
ungelikukaza
ungelikukazeni
ingelikukaza
ingelikukazeni
lingelikukaza
lingelikukazeni
yangelikukaza
yangelikukazeni
kingelikukaza
kingelikukazeni
vingelikukaza
vingelikukazeni
ingelikukaza
ingelikukazeni
zingelikukaza
zingelikukazeni
ungelikukaza
ungelikukazeni
kungelikukaza
kungelikukazeni
pangelikukaza
pangelikukazeni
mungelikukaza
mungelikukazeni
3s ningelimkaza tungelimkaza ungelimkaza mngelimkaza angelimkaza wangelimkaza ungelimkaza ingelimkaza lingelimkaza yangelimkaza kingelimkaza vingelimkaza ingelimkaza zingelimkaza ungelimkaza kungelimkaza pangelimkaza mungelimkaza
1p ningelitukaza tungelitukaza ungelitukaza mngelitukaza angelitukaza wangelitukaza ungelitukaza ingelitukaza lingelitukaza yangelitukaza kingelitukaza vingelitukaza ingelitukaza zingelitukaza ungelitukaza kungelitukaza pangelitukaza mungelitukaza
2p/3p/c2 ningeliwakaza
ningeliwakazeni
tungeliwakaza
tungeliwakazeni
ungeliwakaza
ungeliwakazeni
mngeliwakaza
mngeliwakazeni
angeliwakaza
angeliwakazeni
wangeliwakaza
wangeliwakazeni
ungeliwakaza
ungeliwakazeni
ingeliwakaza
ingeliwakazeni
lingeliwakaza
lingeliwakazeni
yangeliwakaza
yangeliwakazeni
kingeliwakaza
kingeliwakazeni
vingeliwakaza
vingeliwakazeni
ingeliwakaza
ingeliwakazeni
zingeliwakaza
zingeliwakazeni
ungeliwakaza
ungeliwakazeni
kungeliwakaza
kungeliwakazeni
pangeliwakaza
pangeliwakazeni
mungeliwakaza
mungeliwakazeni
反身 ningelijikaza tungelijikaza ungelijikaza mngelijikaza angelijikaza wangelijikaza ungelijikaza ingelijikaza lingelijikaza yangelijikaza kingelijikaza vingelijikaza ingelijikaza zingelijikaza ungelijikaza kungelijikaza pangelijikaza mungelijikaza
c3/c11/c14 ningeliukaza tungeliukaza ungeliukaza mngeliukaza angeliukaza wangeliukaza ungeliukaza ingeliukaza lingeliukaza yangeliukaza kingeliukaza vingeliukaza ingeliukaza zingeliukaza ungeliukaza kungeliukaza pangeliukaza mungeliukaza
c4/c9 ningeliikaza tungeliikaza ungeliikaza mngeliikaza angeliikaza wangeliikaza ungeliikaza ingeliikaza lingeliikaza yangeliikaza kingeliikaza vingeliikaza ingeliikaza zingeliikaza ungeliikaza kungeliikaza pangeliikaza mungeliikaza
c5 ningelilikaza tungelilikaza ungelilikaza mngelilikaza angelilikaza wangelilikaza ungelilikaza ingelilikaza lingelilikaza yangelilikaza kingelilikaza vingelilikaza ingelilikaza zingelilikaza ungelilikaza kungelilikaza pangelilikaza mungelilikaza
c6 ningeliyakaza tungeliyakaza ungeliyakaza mngeliyakaza angeliyakaza wangeliyakaza ungeliyakaza ingeliyakaza lingeliyakaza yangeliyakaza kingeliyakaza vingeliyakaza ingeliyakaza zingeliyakaza ungeliyakaza kungeliyakaza pangeliyakaza mungeliyakaza
c7 ningelikikaza tungelikikaza ungelikikaza mngelikikaza angelikikaza wangelikikaza ungelikikaza ingelikikaza lingelikikaza yangelikikaza kingelikikaza vingelikikaza ingelikikaza zingelikikaza ungelikikaza kungelikikaza pangelikikaza mungelikikaza
c8 ningelivikaza tungelivikaza ungelivikaza mngelivikaza angelivikaza wangelivikaza ungelivikaza ingelivikaza lingelivikaza yangelivikaza kingelivikaza vingelivikaza ingelivikaza zingelivikaza ungelivikaza kungelivikaza pangelivikaza mungelivikaza
c10 ningelizikaza tungelizikaza ungelizikaza mngelizikaza angelizikaza wangelizikaza ungelizikaza ingelizikaza lingelizikaza yangelizikaza kingelizikaza vingelizikaza ingelizikaza zingelizikaza ungelizikaza kungelizikaza pangelizikaza mungelizikaza
c16 ningelipakaza tungelipakaza ungelipakaza mngelipakaza angelipakaza wangelipakaza ungelipakaza ingelipakaza lingelipakaza yangelipakaza kingelipakaza vingelipakaza ingelipakaza zingelipakaza ungelipakaza kungelipakaza pangelipakaza mungelipakaza
c18 ningelimukaza tungelimukaza ungelimukaza mngelimukaza angelimukaza wangelimukaza ungelimukaza ingelimukaza lingelimukaza yangelimukaza kingelimukaza vingelimukaza ingelimukaza zingelimukaza ungelimukaza kungelimukaza pangelimukaza mungelimukaza
真理/格言
1s nanikaza twanikaza wanikaza mwanikaza anikaza wanikaza wanikaza yanikaza lanikaza yanikaza chanikaza vyanikaza yanikaza zanikaza wanikaza kwanikaza panikaza mwanikaza
2s/2p/15/17 nakukaza
nakukazeni
twakukaza
twakukazeni
wakukaza
wakukazeni
mwakukaza
mwakukazeni
akukaza
akukazeni
wakukaza
wakukazeni
wakukaza
wakukazeni
yakukaza
yakukazeni
lakukaza
lakukazeni
yakukaza
yakukazeni
chakukaza
chakukazeni
vyakukaza
vyakukazeni
yakukaza
yakukazeni
zakukaza
zakukazeni
wakukaza
wakukazeni
kwakukaza
kwakukazeni
pakukaza
pakukazeni
mwakukaza
mwakukazeni
3s namkaza twamkaza wamkaza mwamkaza amkaza wamkaza wamkaza yamkaza lamkaza yamkaza chamkaza vyamkaza yamkaza zamkaza wamkaza kwamkaza pamkaza mwamkaza
1p natukaza twatukaza watukaza mwatukaza atukaza watukaza watukaza yatukaza latukaza yatukaza chatukaza vyatukaza yatukaza zatukaza watukaza kwatukaza patukaza mwatukaza
2p/3p/c2 nawakaza
nawakazeni
twawakaza
twawakazeni
wawakaza
wawakazeni
mwawakaza
mwawakazeni
awakaza
awakazeni
wawakaza
wawakazeni
wawakaza
wawakazeni
yawakaza
yawakazeni
lawakaza
lawakazeni
yawakaza
yawakazeni
chawakaza
chawakazeni
vyawakaza
vyawakazeni
yawakaza
yawakazeni
zawakaza
zawakazeni
wawakaza
wawakazeni
kwawakaza
kwawakazeni
pawakaza
pawakazeni
mwawakaza
mwawakazeni
反身 najikaza twajikaza wajikaza mwajikaza ajikaza wajikaza wajikaza yajikaza lajikaza yajikaza chajikaza vyajikaza yajikaza zajikaza wajikaza kwajikaza pajikaza mwajikaza
c3/c11/c14 naukaza twaukaza waukaza mwaukaza aukaza waukaza waukaza yaukaza laukaza yaukaza chaukaza vyaukaza yaukaza zaukaza waukaza kwaukaza paukaza mwaukaza
c4/c9 naikaza twaikaza waikaza mwaikaza aikaza waikaza waikaza yaikaza laikaza yaikaza chaikaza vyaikaza yaikaza zaikaza waikaza kwaikaza paikaza mwaikaza
c5 nalikaza twalikaza walikaza mwalikaza alikaza walikaza walikaza yalikaza lalikaza yalikaza chalikaza vyalikaza yalikaza zalikaza walikaza kwalikaza palikaza mwalikaza
c6 nayakaza twayakaza wayakaza mwayakaza ayakaza wayakaza wayakaza yayakaza layakaza yayakaza chayakaza vyayakaza yayakaza zayakaza wayakaza kwayakaza payakaza mwayakaza
c7 nakikaza twakikaza wakikaza mwakikaza akikaza wakikaza wakikaza yakikaza lakikaza yakikaza chakikaza vyakikaza yakikaza zakikaza wakikaza kwakikaza pakikaza mwakikaza
c8 navikaza twavikaza wavikaza mwavikaza avikaza wavikaza wavikaza yavikaza lavikaza yavikaza chavikaza vyavikaza yavikaza zavikaza wavikaza kwavikaza pavikaza mwavikaza
c10 nazikaza twazikaza wazikaza mwazikaza azikaza wazikaza wazikaza yazikaza lazikaza yazikaza chazikaza vyazikaza yazikaza zazikaza wazikaza kwazikaza pazikaza mwazikaza
c16 napakaza twapakaza wapakaza mwapakaza apakaza wapakaza wapakaza yapakaza lapakaza yapakaza chapakaza vyapakaza yapakaza zapakaza wapakaza kwapakaza papakaza mwapakaza
c18 namukaza twamukaza wamukaza mwamukaza amukaza wamukaza wamukaza yamukaza lamukaza yamukaza chamukaza vyamukaza yamukaza zamukaza wamukaza kwamukaza pamukaza mwamukaza
完成時
1s nimenikaza tumenikaza umenikaza mmenikaza amenikaza wamenikaza umenikaza imenikaza limenikaza yamenikaza kimenikaza vimenikaza imenikaza zimenikaza umenikaza kumenikaza pamenikaza mumenikaza
2s/2p/15/17 nimekukaza
nimekukazeni
tumekukaza
tumekukazeni
umekukaza
umekukazeni
mmekukaza
mmekukazeni
amekukaza
amekukazeni
wamekukaza
wamekukazeni
umekukaza
umekukazeni
imekukaza
imekukazeni
limekukaza
limekukazeni
yamekukaza
yamekukazeni
kimekukaza
kimekukazeni
vimekukaza
vimekukazeni
imekukaza
imekukazeni
zimekukaza
zimekukazeni
umekukaza
umekukazeni
kumekukaza
kumekukazeni
pamekukaza
pamekukazeni
mumekukaza
mumekukazeni
3s nimemkaza tumemkaza umemkaza mmemkaza amemkaza wamemkaza umemkaza imemkaza limemkaza yamemkaza kimemkaza vimemkaza imemkaza zimemkaza umemkaza kumemkaza pamemkaza mumemkaza
1p nimetukaza tumetukaza umetukaza mmetukaza ametukaza wametukaza umetukaza imetukaza limetukaza yametukaza kimetukaza vimetukaza imetukaza zimetukaza umetukaza kumetukaza pametukaza mumetukaza
2p/3p/c2 nimewakaza
nimewakazeni
tumewakaza
tumewakazeni
umewakaza
umewakazeni
mmewakaza
mmewakazeni
amewakaza
amewakazeni
wamewakaza
wamewakazeni
umewakaza
umewakazeni
imewakaza
imewakazeni
limewakaza
limewakazeni
yamewakaza
yamewakazeni
kimewakaza
kimewakazeni
vimewakaza
vimewakazeni
imewakaza
imewakazeni
zimewakaza
zimewakazeni
umewakaza
umewakazeni
kumewakaza
kumewakazeni
pamewakaza
pamewakazeni
mumewakaza
mumewakazeni
反身 nimejikaza tumejikaza umejikaza mmejikaza amejikaza wamejikaza umejikaza imejikaza limejikaza yamejikaza kimejikaza vimejikaza imejikaza zimejikaza umejikaza kumejikaza pamejikaza mumejikaza
c3/c11/c14 nimeukaza tumeukaza umeukaza mmeukaza ameukaza wameukaza umeukaza imeukaza limeukaza yameukaza kimeukaza vimeukaza imeukaza zimeukaza umeukaza kumeukaza pameukaza mumeukaza
c4/c9 nimeikaza tumeikaza umeikaza mmeikaza ameikaza wameikaza umeikaza imeikaza limeikaza yameikaza kimeikaza vimeikaza imeikaza zimeikaza umeikaza kumeikaza pameikaza mumeikaza
c5 nimelikaza tumelikaza umelikaza mmelikaza amelikaza wamelikaza umelikaza imelikaza limelikaza yamelikaza kimelikaza vimelikaza imelikaza zimelikaza umelikaza kumelikaza pamelikaza mumelikaza
c6 nimeyakaza tumeyakaza umeyakaza mmeyakaza ameyakaza wameyakaza umeyakaza imeyakaza limeyakaza yameyakaza kimeyakaza vimeyakaza imeyakaza zimeyakaza umeyakaza kumeyakaza pameyakaza mumeyakaza
c7 nimekikaza tumekikaza umekikaza mmekikaza amekikaza wamekikaza umekikaza imekikaza limekikaza yamekikaza kimekikaza vimekikaza imekikaza zimekikaza umekikaza kumekikaza pamekikaza mumekikaza
c8 nimevikaza tumevikaza umevikaza mmevikaza amevikaza wamevikaza umevikaza imevikaza limevikaza yamevikaza kimevikaza vimevikaza imevikaza zimevikaza umevikaza kumevikaza pamevikaza mumevikaza
c10 nimezikaza tumezikaza umezikaza mmezikaza amezikaza wamezikaza umezikaza imezikaza limezikaza yamezikaza kimezikaza vimezikaza imezikaza zimezikaza umezikaza kumezikaza pamezikaza mumezikaza
c16 nimepakaza tumepakaza umepakaza mmepakaza amepakaza wamepakaza umepakaza imepakaza limepakaza yamepakaza kimepakaza vimepakaza imepakaza zimepakaza umepakaza kumepakaza pamepakaza mumepakaza
c18 nimemukaza tumemukaza umemukaza mmemukaza amemukaza wamemukaza umemukaza imemukaza limemukaza yamemukaza kimemukaza vimemukaza imemukaza zimemukaza umemukaza kumemukaza pamemukaza mumemukaza
“已經”
1s nimeshanikaza tumeshanikaza umeshanikaza mmeshanikaza ameshanikaza wameshanikaza umeshanikaza imeshanikaza limeshanikaza yameshanikaza kimeshanikaza vimeshanikaza imeshanikaza zimeshanikaza umeshanikaza kumeshanikaza pameshanikaza mumeshanikaza
2s/2p/15/17 nimeshakukaza
nimeshakukazeni
tumeshakukaza
tumeshakukazeni
umeshakukaza
umeshakukazeni
mmeshakukaza
mmeshakukazeni
ameshakukaza
ameshakukazeni
wameshakukaza
wameshakukazeni
umeshakukaza
umeshakukazeni
imeshakukaza
imeshakukazeni
limeshakukaza
limeshakukazeni
yameshakukaza
yameshakukazeni
kimeshakukaza
kimeshakukazeni
vimeshakukaza
vimeshakukazeni
imeshakukaza
imeshakukazeni
zimeshakukaza
zimeshakukazeni
umeshakukaza
umeshakukazeni
kumeshakukaza
kumeshakukazeni
pameshakukaza
pameshakukazeni
mumeshakukaza
mumeshakukazeni
3s nimeshamkaza tumeshamkaza umeshamkaza mmeshamkaza ameshamkaza wameshamkaza umeshamkaza imeshamkaza limeshamkaza yameshamkaza kimeshamkaza vimeshamkaza imeshamkaza zimeshamkaza umeshamkaza kumeshamkaza pameshamkaza mumeshamkaza
1p nimeshatukaza tumeshatukaza umeshatukaza mmeshatukaza ameshatukaza wameshatukaza umeshatukaza imeshatukaza limeshatukaza yameshatukaza kimeshatukaza vimeshatukaza imeshatukaza zimeshatukaza umeshatukaza kumeshatukaza pameshatukaza mumeshatukaza
2p/3p/c2 nimeshawakaza
nimeshawakazeni
tumeshawakaza
tumeshawakazeni
umeshawakaza
umeshawakazeni
mmeshawakaza
mmeshawakazeni
ameshawakaza
ameshawakazeni
wameshawakaza
wameshawakazeni
umeshawakaza
umeshawakazeni
imeshawakaza
imeshawakazeni
limeshawakaza
limeshawakazeni
yameshawakaza
yameshawakazeni
kimeshawakaza
kimeshawakazeni
vimeshawakaza
vimeshawakazeni
imeshawakaza
imeshawakazeni
zimeshawakaza
zimeshawakazeni
umeshawakaza
umeshawakazeni
kumeshawakaza
kumeshawakazeni
pameshawakaza
pameshawakazeni
mumeshawakaza
mumeshawakazeni
反身 nimeshajikaza tumeshajikaza umeshajikaza mmeshajikaza ameshajikaza wameshajikaza umeshajikaza imeshajikaza limeshajikaza yameshajikaza kimeshajikaza vimeshajikaza imeshajikaza zimeshajikaza umeshajikaza kumeshajikaza pameshajikaza mumeshajikaza
c3/c11/c14 nimeshaukaza tumeshaukaza umeshaukaza mmeshaukaza ameshaukaza wameshaukaza umeshaukaza imeshaukaza limeshaukaza yameshaukaza kimeshaukaza vimeshaukaza imeshaukaza zimeshaukaza umeshaukaza kumeshaukaza pameshaukaza mumeshaukaza
c4/c9 nimeshaikaza tumeshaikaza umeshaikaza mmeshaikaza ameshaikaza wameshaikaza umeshaikaza imeshaikaza limeshaikaza yameshaikaza kimeshaikaza vimeshaikaza imeshaikaza zimeshaikaza umeshaikaza kumeshaikaza pameshaikaza mumeshaikaza
c5 nimeshalikaza tumeshalikaza umeshalikaza mmeshalikaza ameshalikaza wameshalikaza umeshalikaza imeshalikaza limeshalikaza yameshalikaza kimeshalikaza vimeshalikaza imeshalikaza zimeshalikaza umeshalikaza kumeshalikaza pameshalikaza mumeshalikaza
c6 nimeshayakaza tumeshayakaza umeshayakaza mmeshayakaza ameshayakaza wameshayakaza umeshayakaza imeshayakaza limeshayakaza yameshayakaza kimeshayakaza vimeshayakaza imeshayakaza zimeshayakaza umeshayakaza kumeshayakaza pameshayakaza mumeshayakaza
c7 nimeshakikaza tumeshakikaza umeshakikaza mmeshakikaza ameshakikaza wameshakikaza umeshakikaza imeshakikaza limeshakikaza yameshakikaza kimeshakikaza vimeshakikaza imeshakikaza zimeshakikaza umeshakikaza kumeshakikaza pameshakikaza mumeshakikaza
c8 nimeshavikaza tumeshavikaza umeshavikaza mmeshavikaza ameshavikaza wameshavikaza umeshavikaza imeshavikaza limeshavikaza yameshavikaza kimeshavikaza vimeshavikaza imeshavikaza zimeshavikaza umeshavikaza kumeshavikaza pameshavikaza mumeshavikaza
c10 nimeshazikaza tumeshazikaza umeshazikaza mmeshazikaza ameshazikaza wameshazikaza umeshazikaza imeshazikaza limeshazikaza yameshazikaza kimeshazikaza vimeshazikaza imeshazikaza zimeshazikaza umeshazikaza kumeshazikaza pameshazikaza mumeshazikaza
c16 nimeshapakaza tumeshapakaza umeshapakaza mmeshapakaza ameshapakaza wameshapakaza umeshapakaza imeshapakaza limeshapakaza yameshapakaza kimeshapakaza vimeshapakaza imeshapakaza zimeshapakaza umeshapakaza kumeshapakaza pameshapakaza mumeshapakaza
c18 nimeshamukaza tumeshamukaza umeshamukaza mmeshamukaza ameshamukaza wameshamukaza umeshamukaza imeshamukaza limeshamukaza yameshamukaza kimeshamukaza vimeshamukaza imeshamukaza zimeshamukaza umeshamukaza kumeshamukaza pameshamukaza mumeshamukaza
“仍未”
1s sijanikaza hatujanikaza hujanikaza hamjanikaza hajanikaza hawajanikaza haujanikaza haijanikaza halijanikaza hayajanikaza hakijanikaza havijanikaza haijanikaza hazijanikaza haujanikaza hakujanikaza hapajanikaza hamujanikaza
2s/2p/15/17 sijakukaza
sijakukazeni
hatujakukaza
hatujakukazeni
hujakukaza
hujakukazeni
hamjakukaza
hamjakukazeni
hajakukaza
hajakukazeni
hawajakukaza
hawajakukazeni
haujakukaza
haujakukazeni
haijakukaza
haijakukazeni
halijakukaza
halijakukazeni
hayajakukaza
hayajakukazeni
hakijakukaza
hakijakukazeni
havijakukaza
havijakukazeni
haijakukaza
haijakukazeni
hazijakukaza
hazijakukazeni
haujakukaza
haujakukazeni
hakujakukaza
hakujakukazeni
hapajakukaza
hapajakukazeni
hamujakukaza
hamujakukazeni
3s sijamkaza hatujamkaza hujamkaza hamjamkaza hajamkaza hawajamkaza haujamkaza haijamkaza halijamkaza hayajamkaza hakijamkaza havijamkaza haijamkaza hazijamkaza haujamkaza hakujamkaza hapajamkaza hamujamkaza
1p sijatukaza hatujatukaza hujatukaza hamjatukaza hajatukaza hawajatukaza haujatukaza haijatukaza halijatukaza hayajatukaza hakijatukaza havijatukaza haijatukaza hazijatukaza haujatukaza hakujatukaza hapajatukaza hamujatukaza
2p/3p/c2 sijawakaza
sijawakazeni
hatujawakaza
hatujawakazeni
hujawakaza
hujawakazeni
hamjawakaza
hamjawakazeni
hajawakaza
hajawakazeni
hawajawakaza
hawajawakazeni
haujawakaza
haujawakazeni
haijawakaza
haijawakazeni
halijawakaza
halijawakazeni
hayajawakaza
hayajawakazeni
hakijawakaza
hakijawakazeni
havijawakaza
havijawakazeni
haijawakaza
haijawakazeni
hazijawakaza
hazijawakazeni
haujawakaza
haujawakazeni
hakujawakaza
hakujawakazeni
hapajawakaza
hapajawakazeni
hamujawakaza
hamujawakazeni
反身 sijajikaza hatujajikaza hujajikaza hamjajikaza hajajikaza hawajajikaza haujajikaza haijajikaza halijajikaza hayajajikaza hakijajikaza havijajikaza haijajikaza hazijajikaza haujajikaza hakujajikaza hapajajikaza hamujajikaza
c3/c11/c14 sijaukaza hatujaukaza hujaukaza hamjaukaza hajaukaza hawajaukaza haujaukaza haijaukaza halijaukaza hayajaukaza hakijaukaza havijaukaza haijaukaza hazijaukaza haujaukaza hakujaukaza hapajaukaza hamujaukaza
c4/c9 sijaikaza hatujaikaza hujaikaza hamjaikaza hajaikaza hawajaikaza haujaikaza haijaikaza halijaikaza hayajaikaza hakijaikaza havijaikaza haijaikaza hazijaikaza haujaikaza hakujaikaza hapajaikaza hamujaikaza
c5 sijalikaza hatujalikaza hujalikaza hamjalikaza hajalikaza hawajalikaza haujalikaza haijalikaza halijalikaza hayajalikaza hakijalikaza havijalikaza haijalikaza hazijalikaza haujalikaza hakujalikaza hapajalikaza hamujalikaza
c6 sijayakaza hatujayakaza hujayakaza hamjayakaza hajayakaza hawajayakaza haujayakaza haijayakaza halijayakaza hayajayakaza hakijayakaza havijayakaza haijayakaza hazijayakaza haujayakaza hakujayakaza hapajayakaza hamujayakaza
c7 sijakikaza hatujakikaza hujakikaza hamjakikaza hajakikaza hawajakikaza haujakikaza haijakikaza halijakikaza hayajakikaza hakijakikaza havijakikaza haijakikaza hazijakikaza haujakikaza hakujakikaza hapajakikaza hamujakikaza
c8 sijavikaza hatujavikaza hujavikaza hamjavikaza hajavikaza hawajavikaza haujavikaza haijavikaza halijavikaza hayajavikaza hakijavikaza havijavikaza haijavikaza hazijavikaza haujavikaza hakujavikaza hapajavikaza hamujavikaza
c10 sijazikaza hatujazikaza hujazikaza hamjazikaza hajazikaza hawajazikaza haujazikaza haijazikaza halijazikaza hayajazikaza hakijazikaza havijazikaza haijazikaza hazijazikaza haujazikaza hakujazikaza hapajazikaza hamujazikaza
c16 sijapakaza hatujapakaza hujapakaza hamjapakaza hajapakaza hawajapakaza haujapakaza haijapakaza halijapakaza hayajapakaza hakijapakaza havijapakaza haijapakaza hazijapakaza haujapakaza hakujapakaza hapajapakaza hamujapakaza
c18 sijamukaza hatujamukaza hujamukaza hamjamukaza hajamukaza hawajamukaza haujamukaza haijamukaza halijamukaza hayajamukaza hakijamukaza havijamukaza haijamukaza hazijamukaza haujamukaza hakujamukaza hapajamukaza hamujamukaza
“如果”
1s nikinikaza tukinikaza ukinikaza mkinikaza akinikaza wakinikaza ukinikaza ikinikaza likinikaza yakinikaza kikinikaza vikinikaza ikinikaza zikinikaza ukinikaza kukinikaza pakinikaza mukinikaza
2s/2p/15/17 nikikukaza
nikikukazeni
tukikukaza
tukikukazeni
ukikukaza
ukikukazeni
mkikukaza
mkikukazeni
akikukaza
akikukazeni
wakikukaza
wakikukazeni
ukikukaza
ukikukazeni
ikikukaza
ikikukazeni
likikukaza
likikukazeni
yakikukaza
yakikukazeni
kikikukaza
kikikukazeni
vikikukaza
vikikukazeni
ikikukaza
ikikukazeni
zikikukaza
zikikukazeni
ukikukaza
ukikukazeni
kukikukaza
kukikukazeni
pakikukaza
pakikukazeni
mukikukaza
mukikukazeni
3s nikimkaza tukimkaza ukimkaza mkimkaza akimkaza wakimkaza ukimkaza ikimkaza likimkaza yakimkaza kikimkaza vikimkaza ikimkaza zikimkaza ukimkaza kukimkaza pakimkaza mukimkaza
1p nikitukaza tukitukaza ukitukaza mkitukaza akitukaza wakitukaza ukitukaza ikitukaza likitukaza yakitukaza kikitukaza vikitukaza ikitukaza zikitukaza ukitukaza kukitukaza pakitukaza mukitukaza
2p/3p/c2 nikiwakaza
nikiwakazeni
tukiwakaza
tukiwakazeni
ukiwakaza
ukiwakazeni
mkiwakaza
mkiwakazeni
akiwakaza
akiwakazeni
wakiwakaza
wakiwakazeni
ukiwakaza
ukiwakazeni
ikiwakaza
ikiwakazeni
likiwakaza
likiwakazeni
yakiwakaza
yakiwakazeni
kikiwakaza
kikiwakazeni
vikiwakaza
vikiwakazeni
ikiwakaza
ikiwakazeni
zikiwakaza
zikiwakazeni
ukiwakaza
ukiwakazeni
kukiwakaza
kukiwakazeni
pakiwakaza
pakiwakazeni
mukiwakaza
mukiwakazeni
反身 nikijikaza tukijikaza ukijikaza mkijikaza akijikaza wakijikaza ukijikaza ikijikaza likijikaza yakijikaza kikijikaza vikijikaza ikijikaza zikijikaza ukijikaza kukijikaza pakijikaza mukijikaza
c3/c11/c14 nikiukaza tukiukaza ukiukaza mkiukaza akiukaza wakiukaza ukiukaza ikiukaza likiukaza yakiukaza kikiukaza vikiukaza ikiukaza zikiukaza ukiukaza kukiukaza pakiukaza mukiukaza
c4/c9 nikiikaza tukiikaza ukiikaza mkiikaza akiikaza wakiikaza ukiikaza ikiikaza likiikaza yakiikaza kikiikaza vikiikaza ikiikaza zikiikaza ukiikaza kukiikaza pakiikaza mukiikaza
c5 nikilikaza tukilikaza ukilikaza mkilikaza akilikaza wakilikaza ukilikaza ikilikaza likilikaza yakilikaza kikilikaza vikilikaza ikilikaza zikilikaza ukilikaza kukilikaza pakilikaza mukilikaza
c6 nikiyakaza tukiyakaza ukiyakaza mkiyakaza akiyakaza wakiyakaza ukiyakaza ikiyakaza likiyakaza yakiyakaza kikiyakaza vikiyakaza ikiyakaza zikiyakaza ukiyakaza kukiyakaza pakiyakaza mukiyakaza
c7 nikikikaza tukikikaza ukikikaza mkikikaza akikikaza wakikikaza ukikikaza ikikikaza likikikaza yakikikaza kikikikaza vikikikaza ikikikaza zikikikaza ukikikaza kukikikaza pakikikaza mukikikaza
c8 nikivikaza tukivikaza ukivikaza mkivikaza akivikaza wakivikaza ukivikaza ikivikaza likivikaza yakivikaza kikivikaza vikivikaza ikivikaza zikivikaza ukivikaza kukivikaza pakivikaza mukivikaza
c10 nikizikaza tukizikaza ukizikaza mkizikaza akizikaza wakizikaza ukizikaza ikizikaza likizikaza yakizikaza kikizikaza vikizikaza ikizikaza zikizikaza ukizikaza kukizikaza pakizikaza mukizikaza
c16 nikipakaza tukipakaza ukipakaza mkipakaza akipakaza wakipakaza ukipakaza ikipakaza likipakaza yakipakaza kikipakaza vikipakaza ikipakaza zikipakaza ukipakaza kukipakaza pakipakaza mukipakaza
c18 nikimukaza tukimukaza ukimukaza mkimukaza akimukaza wakimukaza ukimukaza ikimukaza likimukaza yakimukaza kikimukaza vikimukaza ikimukaza zikimukaza ukimukaza kukimukaza pakimukaza mukimukaza
“如果不”
1s nisiponikaza tusiponikaza usiponikaza msiponikaza asiponikaza wasiponikaza usiponikaza isiponikaza lisiponikaza yasiponikaza kisiponikaza visiponikaza isiponikaza zisiponikaza usiponikaza kusiponikaza pasiponikaza musiponikaza
2s/2p/15/17 nisipokukaza
nisipokukazeni
tusipokukaza
tusipokukazeni
usipokukaza
usipokukazeni
msipokukaza
msipokukazeni
asipokukaza
asipokukazeni
wasipokukaza
wasipokukazeni
usipokukaza
usipokukazeni
isipokukaza
isipokukazeni
lisipokukaza
lisipokukazeni
yasipokukaza
yasipokukazeni
kisipokukaza
kisipokukazeni
visipokukaza
visipokukazeni
isipokukaza
isipokukazeni
zisipokukaza
zisipokukazeni
usipokukaza
usipokukazeni
kusipokukaza
kusipokukazeni
pasipokukaza
pasipokukazeni
musipokukaza
musipokukazeni
3s nisipomkaza tusipomkaza usipomkaza msipomkaza asipomkaza wasipomkaza usipomkaza isipomkaza lisipomkaza yasipomkaza kisipomkaza visipomkaza isipomkaza zisipomkaza usipomkaza kusipomkaza pasipomkaza musipomkaza
1p nisipotukaza tusipotukaza usipotukaza msipotukaza asipotukaza wasipotukaza usipotukaza isipotukaza lisipotukaza yasipotukaza kisipotukaza visipotukaza isipotukaza zisipotukaza usipotukaza kusipotukaza pasipotukaza musipotukaza
2p/3p/c2 nisipowakaza
nisipowakazeni
tusipowakaza
tusipowakazeni
usipowakaza
usipowakazeni
msipowakaza
msipowakazeni
asipowakaza
asipowakazeni
wasipowakaza
wasipowakazeni
usipowakaza
usipowakazeni
isipowakaza
isipowakazeni
lisipowakaza
lisipowakazeni
yasipowakaza
yasipowakazeni
kisipowakaza
kisipowakazeni
visipowakaza
visipowakazeni
isipowakaza
isipowakazeni
zisipowakaza
zisipowakazeni
usipowakaza
usipowakazeni
kusipowakaza
kusipowakazeni
pasipowakaza
pasipowakazeni
musipowakaza
musipowakazeni
反身 nisipojikaza tusipojikaza usipojikaza msipojikaza asipojikaza wasipojikaza usipojikaza isipojikaza lisipojikaza yasipojikaza kisipojikaza visipojikaza isipojikaza zisipojikaza usipojikaza kusipojikaza pasipojikaza musipojikaza
c3/c11/c14 nisipoukaza tusipoukaza usipoukaza msipoukaza asipoukaza wasipoukaza usipoukaza isipoukaza lisipoukaza yasipoukaza kisipoukaza visipoukaza isipoukaza zisipoukaza usipoukaza kusipoukaza pasipoukaza musipoukaza
c4/c9 nisipoikaza tusipoikaza usipoikaza msipoikaza asipoikaza wasipoikaza usipoikaza isipoikaza lisipoikaza yasipoikaza kisipoikaza visipoikaza isipoikaza zisipoikaza usipoikaza kusipoikaza pasipoikaza musipoikaza
c5 nisipolikaza tusipolikaza usipolikaza msipolikaza asipolikaza wasipolikaza usipolikaza isipolikaza lisipolikaza yasipolikaza kisipolikaza visipolikaza isipolikaza zisipolikaza usipolikaza kusipolikaza pasipolikaza musipolikaza
c6 nisipoyakaza tusipoyakaza usipoyakaza msipoyakaza asipoyakaza wasipoyakaza usipoyakaza isipoyakaza lisipoyakaza yasipoyakaza kisipoyakaza visipoyakaza isipoyakaza zisipoyakaza usipoyakaza kusipoyakaza pasipoyakaza musipoyakaza
c7 nisipokikaza tusipokikaza usipokikaza msipokikaza asipokikaza wasipokikaza usipokikaza isipokikaza lisipokikaza yasipokikaza kisipokikaza visipokikaza isipokikaza zisipokikaza usipokikaza kusipokikaza pasipokikaza musipokikaza
c8 nisipovikaza tusipovikaza usipovikaza msipovikaza asipovikaza wasipovikaza usipovikaza isipovikaza lisipovikaza yasipovikaza kisipovikaza visipovikaza isipovikaza zisipovikaza usipovikaza kusipovikaza pasipovikaza musipovikaza
c10 nisipozikaza tusipozikaza usipozikaza msipozikaza asipozikaza wasipozikaza usipozikaza isipozikaza lisipozikaza yasipozikaza kisipozikaza visipozikaza isipozikaza zisipozikaza usipozikaza kusipozikaza pasipozikaza musipozikaza
c16 nisipopakaza tusipopakaza usipopakaza msipopakaza asipopakaza wasipopakaza usipopakaza isipopakaza lisipopakaza yasipopakaza kisipopakaza visipopakaza isipopakaza zisipopakaza usipopakaza kusipopakaza pasipopakaza musipopakaza
c18 nisipomukaza tusipomukaza usipomukaza msipomukaza asipomukaza wasipomukaza usipomukaza isipomukaza lisipomukaza yasipomukaza kisipomukaza visipomukaza isipomukaza zisipomukaza usipomukaza kusipomukaza pasipomukaza musipomukaza
持續式
1s nikanikaza tukanikaza ukanikaza mkanikaza akanikaza wakanikaza ukanikaza ikanikaza likanikaza yakanikaza kikanikaza vikanikaza ikanikaza zikanikaza ukanikaza kukanikaza pakanikaza mukanikaza
2s/2p/15/17 nikakukaza
nikakukazeni
tukakukaza
tukakukazeni
ukakukaza
ukakukazeni
mkakukaza
mkakukazeni
akakukaza
akakukazeni
wakakukaza
wakakukazeni
ukakukaza
ukakukazeni
ikakukaza
ikakukazeni
likakukaza
likakukazeni
yakakukaza
yakakukazeni
kikakukaza
kikakukazeni
vikakukaza
vikakukazeni
ikakukaza
ikakukazeni
zikakukaza
zikakukazeni
ukakukaza
ukakukazeni
kukakukaza
kukakukazeni
pakakukaza
pakakukazeni
mukakukaza
mukakukazeni
3s nikamkaza tukamkaza ukamkaza mkamkaza akamkaza wakamkaza ukamkaza ikamkaza likamkaza yakamkaza kikamkaza vikamkaza ikamkaza zikamkaza ukamkaza kukamkaza pakamkaza mukamkaza
1p nikatukaza tukatukaza ukatukaza mkatukaza akatukaza wakatukaza ukatukaza ikatukaza likatukaza yakatukaza kikatukaza vikatukaza ikatukaza zikatukaza ukatukaza kukatukaza pakatukaza mukatukaza
2p/3p/c2 nikawakaza
nikawakazeni
tukawakaza
tukawakazeni
ukawakaza
ukawakazeni
mkawakaza
mkawakazeni
akawakaza
akawakazeni
wakawakaza
wakawakazeni
ukawakaza
ukawakazeni
ikawakaza
ikawakazeni
likawakaza
likawakazeni
yakawakaza
yakawakazeni
kikawakaza
kikawakazeni
vikawakaza
vikawakazeni
ikawakaza
ikawakazeni
zikawakaza
zikawakazeni
ukawakaza
ukawakazeni
kukawakaza
kukawakazeni
pakawakaza
pakawakazeni
mukawakaza
mukawakazeni
反身 nikajikaza tukajikaza ukajikaza mkajikaza akajikaza wakajikaza ukajikaza ikajikaza likajikaza yakajikaza kikajikaza vikajikaza ikajikaza zikajikaza ukajikaza kukajikaza pakajikaza mukajikaza
c3/c11/c14 nikaukaza tukaukaza ukaukaza mkaukaza akaukaza wakaukaza ukaukaza ikaukaza likaukaza yakaukaza kikaukaza vikaukaza ikaukaza zikaukaza ukaukaza kukaukaza pakaukaza mukaukaza
c4/c9 nikaikaza tukaikaza ukaikaza mkaikaza akaikaza wakaikaza ukaikaza ikaikaza likaikaza yakaikaza kikaikaza vikaikaza ikaikaza zikaikaza ukaikaza kukaikaza pakaikaza mukaikaza
c5 nikalikaza tukalikaza ukalikaza mkalikaza akalikaza wakalikaza ukalikaza ikalikaza likalikaza yakalikaza kikalikaza vikalikaza ikalikaza zikalikaza ukalikaza kukalikaza pakalikaza mukalikaza
c6 nikayakaza tukayakaza ukayakaza mkayakaza akayakaza wakayakaza ukayakaza ikayakaza likayakaza yakayakaza kikayakaza vikayakaza ikayakaza zikayakaza ukayakaza kukayakaza pakayakaza mukayakaza
c7 nikakikaza tukakikaza ukakikaza mkakikaza akakikaza wakakikaza ukakikaza ikakikaza likakikaza yakakikaza kikakikaza vikakikaza ikakikaza zikakikaza ukakikaza kukakikaza pakakikaza mukakikaza
c8 nikavikaza tukavikaza ukavikaza mkavikaza akavikaza wakavikaza ukavikaza ikavikaza likavikaza yakavikaza kikavikaza vikavikaza ikavikaza zikavikaza ukavikaza kukavikaza pakavikaza mukavikaza
c10 nikazikaza tukazikaza ukazikaza mkazikaza akazikaza wakazikaza ukazikaza ikazikaza likazikaza yakazikaza kikazikaza vikazikaza ikazikaza zikazikaza ukazikaza kukazikaza pakazikaza mukazikaza
c16 nikapakaza tukapakaza ukapakaza mkapakaza akapakaza wakapakaza ukapakaza ikapakaza likapakaza yakapakaza kikapakaza vikapakaza ikapakaza zikapakaza ukapakaza kukapakaza pakapakaza mukapakaza
c18 nikamukaza tukamukaza ukamukaza mkamukaza akamukaza wakamukaza ukamukaza ikamukaza likamukaza yakamukaza kikamukaza vikamukaza ikamukaza zikamukaza ukamukaza kukamukaza pakamukaza mukamukaza
部分不常見於現代標準斯瓦希里語的形式未在表格中列出。更多信息請參見英語維基詞典有關斯瓦希里語動詞的附錄

派生詞[编辑]

土耳其語[编辑]

詞源[编辑]

源自阿拉伯語 قَضَاء(qaḍāʔ)

發音[编辑]

 • IPA(幫助)[kʰɑˈzɑː]
 • 斷字:ka‧za

名詞[编辑]

kaza (定宾格 kazayı,复数 kazalar)

 1. 事故意外
 2. 亞區

變格[编辑]

變格
主格 kaza
定賓格 kazayı
單數 複數
主格 kaza kazalar
定賓格 kazayı kazaları
與格 kazaya kazalara
方位格 kazada kazalarda
奪格 kazadan kazalardan
屬格 kazanın kazaların
所有格形式
單數 複數
第一人稱單數 kazam kazalarım
第二人稱單數 kazan kazaların
第三人稱單數 kazası kazaları
第一人稱複數 kazamız kazalarımız
第二人稱複數 kazanız kazalarınız
第三人稱複數 kazaları kazaları