రెండు

維基詞典,自由的多語言詞典

泰盧固語[编辑]

泰盧固語基數詞
 <  ౧ ౩  > 
    序數詞రెండవ (reṇḍava)
    副數詞రెండుసార్లు (reṇḍusārlu)
    乘數రెండింతలు (reṇḍintalu)
泰盧固語維基百科上關於的文章రెండు (reṇḍu)

詞源[编辑]

繼承自原始達羅毗荼語 *ir-aṇ-ṭu;和泰米爾語 இரண்டு (iraṇṭu, ) 同源。

數詞[编辑]

రెండు (remḍu)

  1. 2(泰盧固文數字: (2)

近義詞[编辑]

參見[编辑]