முதல்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

馬拉雅拉姆語 മുതൽ (mutal)泰盧固語 మొదలు (modalu)卡納達語 ಮೊದಲು (modalu)同源。

发音[编辑]

形容词[编辑]

முதல் (mutal)

  1. 第一的,首先
  2. 初級的,初始

名词[编辑]

முதல் (mutal)

  1. 開始開端
    近義詞: ஆரம்பம் (ārampam)துவக்கம் (tuvakkam)தொடக்கம் (toṭakkam)ஆதி (āti)
  2. 理由原因
    近義詞: காரணம் (kāraṇam)
  3. 投資

变格[编辑]

முதல் (mutal)的變格
單數 複數
主格 முதல்
mutal
முதல்கள்
mutalkaḷ
呼格 முதலே
mutalē
முதல்களே
mutalkaḷē
賓格 முதலை
mutalai
முதல்களை
mutalkaḷai
與格 முதலுக்கு
mutalukku
முதல்களுக்கு
mutalkaḷukku
屬格 முதலுடைய
mutaluṭaiya
முதல்களுடைய
mutalkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 முதல்
mutal
முதல்கள்
mutalkaḷ
呼格 முதலே
mutalē
முதல்களே
mutalkaḷē
賓格 முதலை
mutalai
முதல்களை
mutalkaḷai
與格 முதலுக்கு
mutalukku
முதல்களுக்கு
mutalkaḷukku
益格 முதலுக்காக
mutalukkāka
முதல்களுக்காக
mutalkaḷukkāka
屬格 1 முதலுடைய
mutaluṭaiya
முதல்களுடைய
mutalkaḷuṭaiya
屬格 2 முதலின்
mutaliṉ
முதல்களின்
mutalkaḷiṉ
方位格 1 முதலில்
mutalil
முதல்களில்
mutalkaḷil
方位格 2 முதலிடம்
mutaliṭam
முதல்களிடம்
mutalkaḷiṭam
協同格 1 முதலோடு
mutalōṭu
முதல்களோடு
mutalkaḷōṭu
協同格 2 முதலுடன்
mutaluṭaṉ
முதல்களுடன்
mutalkaḷuṭaṉ
工具格 முதலால்
mutalāl
முதல்களால்
mutalkaḷāl
奪格 முதலிலிருந்து
mutaliliruntu
முதல்களிலிருந்து
mutalkaḷiliruntu


参考资料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “முதல்”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。