பூமி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

源自梵語 भूमि (bhūmi, 土,地,壤)。與泰盧固語 భూమి (bhūmi)圖陸語 ಭೂಮಿ (bhūmi)同源。

发音[编辑]

名词[编辑]

பூமி (pūmi)

  1. 地球
    近義詞: ஞாலம் (ñālam)உலகம் (ulakam)லோகம் (lōkam)அண்டம் (aṇṭam)அகிலம் (akilam)

变格[编辑]

பூமி (pūmi)的i-詞幹變格 (僅單數)
單數 複數
主格 பூமி
pūmi
-
呼格 பூமியே
pūmiyē
-
賓格 பூமியை
pūmiyai
-
與格 பூமிக்கு
pūmikku
-
屬格 பூமியுடைய
pūmiyuṭaiya
-
單數 複數
主格 பூமி
pūmi
-
呼格 பூமியே
pūmiyē
-
賓格 பூமியை
pūmiyai
-
與格 பூமிக்கு
pūmikku
-
益格 பூமிக்காக
pūmikkāka
-
屬格 1 பூமியுடைய
pūmiyuṭaiya
-
屬格 2 பூமியின்
pūmiyiṉ
-
方位格 1 பூமியில்
pūmiyil
-
方位格 2 பூமியிடம்
pūmiyiṭam
-
協同格 1 பூமியோடு
pūmiyōṭu
-
協同格 2 பூமியுடன்
pūmiyuṭaṉ
-
工具格 பூமியால்
pūmiyāl
-
奪格 பூமியிலிருந்து
pūmiyiliruntu
-

参考资料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “பூமி”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。