તારો

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

古吉拉特语[编辑]

词源[编辑]

繼承自古古吉拉特語 तारउ (tārau),源自तारउ (tārau),源自梵語 तारकः (tārakaḥ)तारक (tāraka)單數主格

名词[编辑]

તારો (tārom

变格[编辑]

તારો的變格
單數 複數
主格 તારો (tāro) તારા (tārā), તારાઓ (tārāo)
斜格/呼格 તારા (tārā) તારાઓ (tārāo)
工具格 તારે (tāre) તારાએ (tārāe)
位格 તારે (tāre) તારે (tāre)

近义词[编辑]

喀奇語[编辑]

词源[编辑]

源自梵語 तारक (tāraka)

名词[编辑]

તારો (tārom