बहुव्रीहि

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

印地语[编辑]

词源[编辑]

借自梵語 बहुव्रीहि (bahúvrīhi)

发音[编辑]

 • (德里印地語) IPA(幫助)/bə.ɦʊʋ.ɾiː.ɦiː/, [bɔ.ɦɔʋ.ɾiː.ɦiː]

名词[编辑]

बहुव्रीहि (bahuvrīhim

 1. (語法) 性状复合词 无法单独用其成分表达出来的复合词

变格[编辑]

梵语[编辑]

词源[编辑]

बहु (bahú, 很多的)व्रीहि (vrīhí, )构成的性状复合词。

发音[编辑]

形容词[编辑]

बहुव्रीहि (bahú-vrīhi)

 1. 有很多

变格[编辑]

बहुव्रीहि (bahuvrīhi)的陽性i-詞幹變格
單數 雙數 複數
主格 बहुव्रीहिः
bahuvrīhiḥ
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहयः
bahuvrīhayaḥ
呼格 बहुव्रीहे
bahuvrīhe
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहयः
bahuvrīhayaḥ
賓格 बहुव्रीहिम्
bahuvrīhim
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहीन्
bahuvrīhīn
工具格 बहुव्रीहिणा / बहुव्रीह्या¹
bahuvrīhiṇā / bahuvrīhyā¹
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभिः
bahuvrīhibhiḥ
與格 बहुव्रीहये / बहुव्रीह्ये²
bahuvrīhaye / bahuvrīhye²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
奪格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्यः²
bahuvrīheḥ / bahuvrīhyaḥ²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
屬格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्यः²
bahuvrīheḥ / bahuvrīhyaḥ²
बहुव्रीह्योः
bahuvrīhyoḥ
बहुव्रीहीणाम्
bahuvrīhīṇām
方位格 बहुव्रीहौ
bahuvrīhau
बहुव्रीह्योः
bahuvrīhyoḥ
बहुव्रीहिषु
bahuvrīhiṣu
備注
 • ¹吠陀
 • ²較不常見
बहुव्रीहि (bahuvrīhi)的陰性i-詞幹變格
單數 雙數 複數
主格 बहुव्रीहिः
bahuvrīhiḥ
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहयः
bahuvrīhayaḥ
呼格 बहुव्रीहे
bahuvrīhe
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहयः
bahuvrīhayaḥ
賓格 बहुव्रीहिम्
bahuvrīhim
बहुव्रीही
bahuvrīhī
बहुव्रीहीः
bahuvrīhīḥ
工具格 बहुव्रीह्या
bahuvrīhyā
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभिः
bahuvrīhibhiḥ
與格 बहुव्रीहये / बहुव्रीह्ये¹ / बहुव्रीह्यै²
bahuvrīhaye / bahuvrīhye¹ / bahuvrīhyai²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
奪格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्याः²
bahuvrīheḥ / bahuvrīhyāḥ²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
屬格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्याः²
bahuvrīheḥ / bahuvrīhyāḥ²
बहुव्रीह्योः
bahuvrīhyoḥ
बहुव्रीहीणाम्
bahuvrīhīṇām
方位格 बहुव्रीहौ / बहुव्रीह्याम्²
bahuvrīhau / bahuvrīhyām²
बहुव्रीह्योः
bahuvrīhyoḥ
बहुव्रीहिषु
bahuvrīhiṣu
備注
 • ¹較不常見
 • ²晚期梵語
बहुव्रीहि (bahuvrīhi)的中性i-詞幹變格
單數 雙數 複數
主格 बहुव्रीहि
bahuvrīhi
बहुव्रीहिणी
bahuvrīhiṇī
बहुव्रीही / बहुव्रीहि / बहुव्रीहीणि¹
bahuvrīhī / bahuvrīhi / bahuvrīhīṇi¹
呼格 बहुव्रीहि / बहुव्रीहे
bahuvrīhi / bahuvrīhe
बहुव्रीहिणी
bahuvrīhiṇī
बहुव्रीही / बहुव्रीहि / बहुव्रीहीणि¹
bahuvrīhī / bahuvrīhi / bahuvrīhīṇi¹
賓格 बहुव्रीहि
bahuvrīhi
बहुव्रीहिणी
bahuvrīhiṇī
बहुव्रीही / बहुव्रीहि / बहुव्रीहीणि¹
bahuvrīhī / bahuvrīhi / bahuvrīhīṇi¹
工具格 बहुव्रीहिणा / बहुव्रीह्या²
bahuvrīhiṇā / bahuvrīhyā²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभिः
bahuvrīhibhiḥ
與格 बहुव्रीहये / बहुव्रीह्ये³
bahuvrīhaye / bahuvrīhye³
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
奪格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीहिणः¹ / बहुव्रीह्यः³
bahuvrīheḥ / bahuvrīhiṇaḥ¹ / bahuvrīhyaḥ³
बहुव्रीहिभ्याम्
bahuvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahuvrīhibhyaḥ
屬格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीहिणः¹ / बहुव्रीह्यः³
bahuvrīheḥ / bahuvrīhiṇaḥ¹ / bahuvrīhyaḥ³
बहुव्रीहिणोः
bahuvrīhiṇoḥ
बहुव्रीहीणाम्
bahuvrīhīṇām
方位格 बहुव्रीहिणि
bahuvrīhiṇi
बहुव्रीहिणोः
bahuvrīhiṇoḥ
बहुव्रीहिषु
bahuvrīhiṣu
備注
 • ¹晚期梵語
 • ²吠陀
 • ³較不常見

名词[编辑]

बहुव्रीहि (bahú-vrīhim

 1. (語法, 词典学) 性状复合词

变格[编辑]

बहुव्रीहि (bahúvrīhi)的陽性i-詞幹變格
單數 雙數 複數
主格 बहुव्रीहिः
bahúvrīhiḥ
बहुव्रीही
bahúvrīhī
बहुव्रीहयः
bahúvrīhayaḥ
呼格 बहुव्रीहे
báhuvrīhe
बहुव्रीही
báhuvrīhī
बहुव्रीहयः
báhuvrīhayaḥ
賓格 बहुव्रीहिम्
bahúvrīhim
बहुव्रीही
bahúvrīhī
बहुव्रीहीन्
bahúvrīhīn
工具格 बहुव्रीहिणा / बहुव्रीह्या¹
bahúvrīhiṇā / bahúvrīhyā¹
बहुव्रीहिभ्याम्
bahúvrīhibhyām
बहुव्रीहिभिः
bahúvrīhibhiḥ
與格 बहुव्रीहये / बहुव्रीह्ये²
bahúvrīhaye / bahúvrīhye²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahúvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahúvrīhibhyaḥ
奪格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्यः²
bahúvrīheḥ / bahúvrīhyaḥ²
बहुव्रीहिभ्याम्
bahúvrīhibhyām
बहुव्रीहिभ्यः
bahúvrīhibhyaḥ
屬格 बहुव्रीहेः / बहुव्रीह्यः²
bahúvrīheḥ / bahúvrīhyaḥ²
बहुव्रीह्योः
bahúvrīhyoḥ
बहुव्रीहीणाम्
bahúvrīhīṇām
方位格 बहुव्रीहौ
bahúvrīhau
बहुव्रीह्योः
bahúvrīhyoḥ
बहुव्रीहिषु
bahúvrīhiṣu
備注
 • ¹吠陀
 • ²較不常見

参考资料[编辑]