цветок

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

花心 花朵 , -тка́, 复-тки́或-ты́〔阳〕

  1. (复-тки́)花(朵)(种子植物的有性繁殖器官). мужско́й ~雄花. же́нский ~雌花. ~ ма́ка罂粟花.
  2. (复-ты́)花(草本植物),有花的草本植物. полевы́е ~ы́ 野花. ко́мнатные ~ы́ 室内养的花.
  3. (复-ы́)(带茎的)花,花朵. буке́т ~о́в 花束. живы́е ~ы́鲜花. иску́сственные ~ы́ 假花,人工花. Цветы́ красноре́чия夸夸其谈. рассы́пать пе́ред слу́шателями цветы́ красноре́чия在听众面前夸夸其谈.