того

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

〔语〕〈俗〉

 1. 那个(想不出适当的词句或回避使用难于出口的词语时的用语)
  Я немно́жко ~, прогуля́юсь
  我稍稍去那个,去溜达溜达。
 2. (用作谓)有点那个(指不太好、不太妙、有点蠢、有点醉意等)
  Он совсе́м ~
  他完全有点那个啦(醉啦)
  Не того́(用作谓)〈俗〉有点那个;с кем-чем不好;不顺利;不得手
  Де́ло-то не того́
  事情有点那个。Я уже́ упомяну́л, что с отцо́м у меня́ не того́
  我已经说过,我和父亲关系不太好。