боевой

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

战斗的,作战的,军用的,武装的,〔形〕⑴战斗的,作战的. ~о́е зада́ние战斗任务. ~ о́пыт战斗经验. ~а́я жизнь 战斗生活. ~ы́е това́рищи战友. повыша́ть ~о́е ка́чество提高战斗素质. быть(或находи́ться) в ~о́й гото́вности 做好战斗准备. ⑵军用的,作战用的. ~конь 战马. ~ы́е патро́ны实弹. ⑶富于战斗性的;勇敢的. ~ призы́в战斗号召. ~а́я статья́有战斗性的文章. ~па́рень勇敢的小伙子. ⑷首要的,急待解决的;重点的. ~а́я зада́ча首要任务. ~ вопро́с急待解决的问题. ~а́я те́ма重点题目.