артерия

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

茲梁科米語[编辑]

詞源[编辑]

源自俄語 артерия (arterija)

發音[编辑]

  • IPA(幫助)/arˈterija/, [ärˈterijä]
  • 斷字:ар‧те‧ри‧я

名詞[编辑]

артерия (arterija)

  1. (解剖學) 動脈

變格[编辑]

артерия的變格(詞幹:артерия-)
單數 複數
主格 артерия (arterija) артерияяс (arterijajas)
賓格 I* артерия (arterija) артерияяс (arterijajas)
II* артерияӧс (arterijaös) артерияясӧс (arterijajasös)
工具格 артерияӧн (arterijaön) артерияясӧн (arterijajasön)
伴隨格 артериякӧд (arterijaköd) артерияяскӧд (arterijajasköd)
欠格 артериятӧг (arterijatög) артерияястӧг (arterijajastög)
連續格 артерияла (arterijala) артерияясла (arterijajasla)
屬格 артериялӧн (arterijalön) артерияяслӧн (arterijajaslön)
奪格 артериялысь (arterijalysʹ) артерияяслысь (arterijajaslysʹ)
與格 артериялы (arterijaly) артерияяслы (arterijajasly)
內格 артерияын (arterijayn) артерияясын (arterijajasyn)
出格 артерияысь (arterijaysʹ) артерияясысь (arterijajasysʹ)
入格 артерияӧ (arterijaö) артерияясӧ (arterijajasö)
始格 артериясянь (arterijasjanʹ) артерияяссянь (arterijajassjanʹ)
近格 артериялань (arterijalanʹ) артерияяслань (arterijajaslanʹ)
終格 артерияӧдз (arterijaödz) артерияясӧдз (arterijajasödz)
經由格 I артерияӧд (arterijaöd) артерияясӧд (arterijajasöd)
II артерияті (arterijatï) артерияясті (arterijajastï)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
артерия的所有格變格
第一人稱單數
單數 複數
主格 артерияӧй (arterijaöj) артерияясӧй (arterijajasöj)
賓格 I* артерияӧй (arterijaöj) артерияясӧй (arterijajasöj)
II* артерияӧс (arterijaös) артерияясӧс (arterijajasös)
工具格 артериянам (arterijanam) артерияяснам (arterijajasnam)
伴隨格 артерияӧйкӧд (arterijaöjköd) артерияясӧйкӧд (arterijajasöjköd)
欠格 артериятӧгым (arterijatögym) артерияястӧгым (arterijajastögym)
連續格 артерияӧйла (arterijaöjla) артерияясӧйла (arterijajasöjla)
屬格 артерияӧйлӧн (arterijaöjlön) артерияясӧйлӧн (arterijajasöjlön)
奪格 артерияӧйлысь (arterijaöjlysʹ) артерияясӧйлысь (arterijajasöjlysʹ)
與格 артерияӧйлы (arterijaöjly) артерияясӧйлы (arterijajasöjly)
內格 артерияам (arterijaam) артерияясам (arterijajasam)
出格 артериясьым (arterijasʹym) артерияяссьым (arterijajassʹym)
入格 артерияам (arterijaam) артерияясам (arterijajasam)
始格 артериясяньым (arterijasjanʹym) артерияяссяньым (arterijajassjanʹym)
近格 артерияланьым (arterijalanʹym) артерияясланьым (arterijajaslanʹym)
終格 артерияӧдзым (arterijaödzym) артерияясӧдзым (arterijajasödzym)
經由格 I артерияӧдым (arterijaödym) артерияясӧдым (arterijajasödym)
II артериятіым (arterijatïym) артерияястіым (arterijajastïym)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第二人稱單數
單數 複數
主格 артерияыд (arterijayd) артерияясыд (arterijajasyd)
賓格 I* артерияыд (arterijayd) артерияясыд (arterijajasyd)
II* артериятӧ (arterijatö) артерияястӧ (arterijajastö)
工具格 артериянад (arterijanad) артерияяснад (arterijajasnad)
伴隨格 артерияыдкӧд (arterijaydköd) артерияясыдкӧд (arterijajasydköd)
欠格 артериятӧгыд (arterijatögyd) артерияястӧгыд (arterijajastögyd)
連續格 артерияыдла (arterijaydla) артерияясыдла (arterijajasydla)
屬格 артерияыдлӧн (arterijaydlön) артерияясыдлӧн (arterijajasydlön)
奪格 артерияыдлысь (arterijaydlysʹ) артерияясыдлысь (arterijajasydlysʹ)
與格 артерияыдлы (arterijaydly) артерияясыдлы (arterijajasydly)
內格 артерияад (arterijaad) артерияясад (arterijajasad)
出格 артериясьыд (arterijasʹyd) артерияяссьыд (arterijajassʹyd)
入格 артерияад (arterijaad) артерияясад (arterijajasad)
始格 артериясяньыд (arterijasjanʹyd) артерияяссяньыд (arterijajassjanʹyd)
近格 артерияланьыд (arterijalanʹyd) артерияясланьыд (arterijajaslanʹyd)
終格 артерияӧдзыд (arterijaödzyd) артерияясӧдзыд (arterijajasödzyd)
經由格 I артерияӧдыд (arterijaödyd) артерияясӧдыд (arterijajasödyd)
II артериятіыд (arterijatïyd) артерияястіыд (arterijajastïyd)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第三人稱單數
單數 複數
主格 артерияыс (arterijays) артерияясыс (arterijajasys)
賓格 I* артерияыс (arterijays) артерияясыс (arterijajasys)
II* артериясӧ (arterijasö) артерияяссӧ (arterijajassö)
工具格 артериянас (arterijanas) артерияяснас (arterijajasnas)
伴隨格 артерияыскӧд (arterijaysköd) артерияясыскӧд (arterijajasysköd)
欠格 артериятӧгыс (arterijatögys) артерияястӧгыс (arterijajastögys)
連續格 артерияысла (arterijaysla) артерияясысла (arterijajasysla)
屬格 артерияыслӧн (arterijayslön) артерияясыслӧн (arterijajasyslön)
奪格 артерияыслысь (arterijayslysʹ) артерияясыслысь (arterijajasyslysʹ)
與格 артерияыслы (arterijaysly) артерияясыслы (arterijajasysly)
內格 артерияас (arterijaas) артерияясас (arterijajasas)
出格 артериясьыс (arterijasʹys) артерияяссьыс (arterijajassʹys)
入格 артерияас (arterijaas) артерияясас (arterijajasas)
始格 артериясяньыс (arterijasjanʹys) артерияяссяньыс (arterijajassjanʹys)
近格 артерияланьыс (arterijalanʹys) артерияясланьыс (arterijajaslanʹys)
終格 артерияӧдзыс (arterijaödzys) артерияясӧдзыс (arterijajasödzys)
經由格 I артерияӧдыс (arterijaödys) артерияясӧдыс (arterijajasödys)
II артериятіыс (arterijatïys) артерияястіыс (arterijajastïys)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第一人稱複數
單數 複數
主格 артерияным (arterijanym) артерияясным (arterijajasnym)
賓格 I* артерияным (arterijanym) артерияясным (arterijajasnym)
II* артериянымӧс (arterijanymös) артерияяснымӧс (arterijajasnymös)
工具格 артериянаным (arterijananym) артерияяснаным (arterijajasnanym)
伴隨格 артериянымкӧд (arterijanymköd) артерияяснымкӧд (arterijajasnymköd)
欠格 артериятӧгным (arterijatögnym) артерияястӧгным (arterijajastögnym)
連續格 артериянымла (arterijanymla) артерияяснымла (arterijajasnymla)
屬格 артериянымлӧн (arterijanymlön) артерияяснымлӧн (arterijajasnymlön)
奪格 артериянымлысь (arterijanymlysʹ) артерияяснымлысь (arterijajasnymlysʹ)
與格 артериянымлы (arterijanymly) артерияяснымлы (arterijajasnymly)
內格 артерияаным (arterijaanym) артерияясаным (arterijajasanym)
出格 артериясьыным (arterijasʹynym) артерияяссьыным (arterijajassʹynym)
入格 артерияаным (arterijaanym) артерияясаным (arterijajasanym)
始格 артериясяньыным (arterijasjanʹynym) артерияяссяньыным (arterijajassjanʹynym)
近格 артерияланьыным (arterijalanʹynym) артерияясланьыным (arterijajaslanʹynym)
終格 артерияӧдзыным (arterijaödzynym) артерияясӧдзыным (arterijajasödzynym)
經由格 I артерияӧдыным (arterijaödynym) артерияясӧдыным (arterijajasödynym)
II артериятіыным (arterijatïynym) артерияястіыным (arterijajastïynym)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第二人稱複數
單數 複數
主格 артерияныд (arterijanyd) артерияясныд (arterijajasnyd)
賓格 I* артерияныд (arterijanyd) артерияясныд (arterijajasnyd)
II* артериянытӧ (arterijanytö) артерияяснытӧ (arterijajasnytö)
工具格 артериянаныд (arterijananyd) артерияяснаныд (arterijajasnanyd)
伴隨格 артерияныдкӧд (arterijanydköd) артерияясныдкӧд (arterijajasnydköd)
欠格 артериятӧгныд (arterijatögnyd) артерияястӧгныд (arterijajastögnyd)
連續格 артерияныдла (arterijanydla) артерияясныдла (arterijajasnydla)
屬格 артерияныдлӧн (arterijanydlön) артерияясныдлӧн (arterijajasnydlön)
奪格 артерияныдлысь (arterijanydlysʹ) артерияясныдлысь (arterijajasnydlysʹ)
與格 артерияныдлы (arterijanydly) артерияясныдлы (arterijajasnydly)
內格 артерияаныд (arterijaanyd) артерияясаныд (arterijajasanyd)
出格 артериясьыныд (arterijasʹynyd) артерияяссьыныд (arterijajassʹynyd)
入格 артерияаныд (arterijaanyd) артерияясаныд (arterijajasanyd)
始格 артериясяньыныд (arterijasjanʹynyd) артерияяссяньыныд (arterijajassjanʹynyd)
近格 артерияланьыныд (arterijalanʹynyd) артерияясланьыныд (arterijajaslanʹynyd)
終格 артерияӧдзыныд (arterijaödzynyd) артерияясӧдзыныд (arterijajasödzynyd)
經由格 I артерияӧдыныд (arterijaödynyd) артерияясӧдыныд (arterijajasödynyd)
II артериятіыныд (arterijatïynyd) артерияястіыныд (arterijajastïynyd)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第三人稱複數
單數 複數
主格 артерияныс (arterijanys) артерияясныс (arterijajasnys)
賓格 I* артерияныс (arterijanys) артерияясныс (arterijajasnys)
II* артериянысӧ (arterijanysö) артерияяснысӧ (arterijajasnysö)
工具格 артериянаныс (arterijananys) артерияяснаныс (arterijajasnanys)
伴隨格 артериянымкӧс (arterijanymkös) артерияяснымкӧс (arterijajasnymkös)
欠格 артериятӧгныс (arterijatögnys) артерияястӧгныс (arterijajastögnys)
連續格 артериянысла (arterijanysla) артерияяснысла (arterijajasnysla)
屬格 артерияныслӧн (arterijanyslön) артерияясныслӧн (arterijajasnyslön)
奪格 артерияныслысь (arterijanyslysʹ) артерияясныслысь (arterijajasnyslysʹ)
與格 артерияныслы (arterijanysly) артерияясныслы (arterijajasnysly)
內格 артерияаныс (arterijaanys) артерияясаныс (arterijajasanys)
出格 артериясьыныс (arterijasʹynys) артерияяссьыныс (arterijajassʹynys)
入格 артерияаныс (arterijaanys) артерияясаныс (arterijajasanys)
始格 артериясяньыныс (arterijasjanʹynys) артерияяссяньыныс (arterijajassjanʹynys)
近格 артерияланьыныс (arterijalanʹynys) артерияясланьыныс (arterijajaslanʹynys)
終格 артерияӧдзыныс (arterijaödzynys) артерияясӧдзыныс (arterijajasödzynys)
經由格 I артерияӧдыныс (arterijaödynys) артерияясӧдыныс (arterijajasödynys)
II артериятіыныс (arterijatïynys) артерияястіыныс (arterijajastïynys)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。

下位語[编辑]

參見[编辑]

來源[编辑]

俄語[编辑]

俄語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 ru

發音[编辑]

  • IPA(幫助)[ɐrˈtɛrʲɪjə] (按發音的寫法: артэ́рия)
  • 文檔

名詞[编辑]

арте́рия (artɛ́rijaf inan (屬格 арте́рии,主格複數 арте́рии,屬格複數 арте́рий)

  1. 動脈
  2. 幹線要道

變格[编辑]

派生詞[编辑]

  • 茲梁科米語:артерия (arterija)

相關詞[编辑]

參見[编辑]